əsir etmək

Bədiüzzaman, dəccalın islam aləminin nemətlərindən faydalanaraq az bir qüvvə ilə onları əsir edəcəyini söyləmişdir

… Ey möminlər! İman edənlərə qarşı hücum vəziyyətini almış nə qədər tayfa hökmündə düşmənlər olduğunu bilərsinizmi? Bir-birinin içindəki dairələr kimi yüz dairədən çoxdur.

HƏR BİRİSİNƏ QARŞI HƏMRƏYLİK GÖSTƏRƏRƏK, ƏL-ƏLƏ VERİB MÜDAFİƏ ETMƏ VƏZİYYƏTİ ALMAĞA MƏCBUR İKƏN, ONLARIN HÜCUMUNU ASANLAŞDIRMAQ, ONLARIN İSLAMIN QORUNMASI LAZIM OLAN YERLƏRİNƏ GİRMƏLƏRİ ÜÇÜN QAPILARI AÇMAQ HÖKMÜNDƏ OLAN HƏSƏD EHTİVA EDƏN TƏRƏFDAŞLIQ VƏ DÜŞMƏNCƏSİNƏ İNAD İMAN EDƏNLƏRƏ YARAŞARMI?

Azğınlar və dinsizlərdən tutmuş, küfr aləminə, dünyanın pislərinə və uğursuzlarına qədər bir-birinin içində sizə qarşı zərərli bir vəziyyət alan, bir-birinin arxasında sizə hiddət və ehtiras ilə baxan, bəlkə yetmiş növ düşmən dairələri var. Bütün bunlara qarşı qüvvətli silah və dayaq – islam qardaşlığıdır. Bu islam həmrəyliyini, kiçik… ardı...