Əraf surəsi 44-45 42-43

Əraf surəsi, 44-45, 42-43-cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Əraf surəsi, bəli. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allahın lənəti olsun zalımlara!” –deyir Cənabı Allah, Əraf surəsi, 44-də.

 

“45; O kəslərə ki, insanları Allah yolundan azdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər”. Əbcədi 1945 tarixini verir və həm də 45-ci ayədir. Yəni o dövrlərdəki, 45-ci illərdəki dünyanın içində olduğu vəziyyətə işarə edən bir ayədir. Yəni o zaman faşistlərin, kommunistlərin ən azğın olduqları dövrlərdir. Yəni kommunizmin ən pik səviyyədə olduğu dövrlər. “51; O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı”. Dinlərini bir əyləncə və oyun mövzusu necə edə bilər?

Çıxır televiziyalara, təlxəklik edir. Dinlə, cənnətlə, ayələrlə əlaqədar lətifələr danışır və adamlarda qəhqəhə ilə gülürlər. Ayədə nə deyir Cənabı Allah, Əraf surəsi 51-də; “O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı”. Pul qarşılığında bunları edir, məsələn, “İslam Birliyinin olmayacağını” söyləyir. “Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi, Biz də onları bu gün unudarıq” –deyir. Allah, “Mən də onlara bəla verəcəyəm” -deyir inşaAllah.

 

Şeytandan Allaha sığınıram. 42-ci ayə: “İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə Cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi… ardı...