Əraf surəsi 196 198 200 204 205

Əraf surəsi, 196, 198, 200, 204, 205-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Əraf surəsi, 196-cı ayə: “Şübhəsiz ki, mənim vəlim Kitabı (Quranı) nazil edən Allahdır. O, əməlisalehlərə himayədarlıq edər!”. İndi, axırzamana işarə edən istiqaməti ilə baxdığımızda nə anlayırıq? Hz.Mehdi (ə.s)-ı, hz.İsa (ə.s)-ı, tələbələrini Allah qoruyar. Türk Millətini Allah qoruyur, Türkiyəyə kommunizmin gəlməsinə,Türkiyənin batmasına, yıxılmasına, bölünməsinə maneə törədən Allahdır. Türkiyə min dəfə batardı, min dəfə bölünərdi. Salehləri Allah qoruyur, bunu görürük. Şeytandan Allaha sığınıram. 198-ci ayə: “Əgər onları doğru yola çağırsanız eşitməzlər”. Biz də bir qisim cins tipləri, xurafatçı dəstəni doğru yola, Qurana çağırırıq: eşitmirlər, anlamırlar. “Sən onları sənə baxar (kimi) görərsən, halbuki onlar görməzlər”.

Məsələn, televiziyada seyr edir, amma anlamır, qavraya bilmir. 199-cu ayə: “Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər!”. Biz də nə edirik? Asanlıq yolunu mənimsəyirik, dini çətinləşdirməkdən çəkinirik. Quranın sadə izahatına tabe oluruq. “Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr et”. Adam anlamırsa, biz də ondan üz çeviririk. 200-cü ayə: “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!”. Allah bizi şeytandan qorusun, şeytanın şərindən, təsirindən qorusun. Çünki şeytanın təsiri var.

Allah bizi dua etdiyimizdə şeytanın təsirindən qoruyacağını söyləyir. Allaha sığınırıq.… ardı...