Əraf surəsi 157-159

Əraf surəsi, 157-159-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazıldığını gördükləri elçinin – yazıb-oxumaq bilməyən (ümmi) peyğəmbərin ardınca gedərlər. O (peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər, onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları zəncirlərdən xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun (Quranın) ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır”.

“O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazıldığını gördükləri elçinin” Bu ayədə Tövratda və İncildə Peyğəmbərmiz (s.ə.v)-in gələcəyi bildirilmişdir. Əgər əsrimizə aid olan tərəfi ilə baxsaq, Tövratda və İncildə  Mehdi (ə.s)-dən bəhs edildiyini görərik, elə deyilmi?

 

OKTAR BABUNA: Elədir, inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Baxın, Tövratda Mehdi (ə.s)-ı təsvir edən yüzdən çox hökm var, Kral Məsih kimi, Moşiyah, Şiloh olaraq keçən yüzdən çox şərh var. Bu ayənin əbcəd hesabı 2025-ci ilə işarə edir. Çox təəcüblüdür, maşaAllah. Mehdi (ə.s) ümmidir, elə deyilmi?

 

OKTAR BABUNA: Ümmidir, inşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Xəbər gətirən, Quranın xəbərini insanlara çatdıran ümmidir, elə deyilmı?

 

OKTAR BABUNA: Bəli, xəbər gətirən ümmidir, İnşaAllah.

 

ADNAN OKTAR: Qurandakı xəbəri (əmrləri) insanlara çatdırar, bütün müsəlmanlar da onun  xəbərini… ardı...