Əraf surəsi 151-159

Əraf surəsi, 151-159-cu ayələrinin təfsiri

Adnan Oktar: Ya Allah Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Allah, Əraf surəsi, 151-152 – ci ayələrində belə buyurur: Musa dedi: “Ey Rəbbim! Məni və qardaşımı bağışla, bizi Öz mərhəmətinə qovuşdur. Sən rəhm edənlərin ən rəhimlisisən!” Həqiqətən, buzova sitayiş edənlərə öz Rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üz verəcəkdir. Yəni, darvinist və materialist olanlar mütləq məğlub olacaqlar, inşaAllah. Bununla Quran ona işarə edir. Allah, “Biz iftira yaxanları”- yalan uyduranları– “ belə cəzalandırırıq”, deyir.

153- cü ayədə Allah, Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbə edib iman gətirənlərə gəldikdə isə, şübhəsiz ki, Rəbbin tövbədən sonra Bağışlayandır, Rəhimlidir-deyir. Yəni, Quran, dinsizlərə qarşı da şəfqətli olmağımızı əmr edir. Çünki, Allah tövbə edib iman gətirənlərı bağışlayacağını söyləyir, Rəhimli olduğunu söyləyir, tövbə edəndən sonra onların imana gəldiklərini bildirir. Buna əsasən biz də şəfqətli olmalıyıq və insanlara bu cür yanaşmalıyıq inşaAllah.

154 – cü ayədə Allah: Musanın qəzəbi sakitləşəndə lövhələri götürdü. Onlardakı yazılarda Rəbbindən qorxanlar üçün hidayət və mərhəmət var idi“- bildirir.  Allahın Hadi adının təcəllisidir, inşaAllah.

155 – ci ayədə Allah: Musa Bizim təyin etdiyimiz vaxt üçün tayfasından yetmiş kişi seçdideyir. Bu ayə Sanhedrin məclisinə işarədir.… ardı...