Əraf surəsi 101

Əraf surəsinin 101-ci ayəsinin əbcəd hesabı 2000-2010- cu ili bildirir.

Bu, o ölkələrdir ki, onların əhvalatlarından bəzisini sənə söyləyirik. Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə daha öncə yalan hesab etdiklərinə görə iman gətirmədilər. Allah kafirlərin qəlblərini beləcə möhürləyir. (Əraf surəsi ,101)

quran2

Ərəbcə Oxunuşu: Tilke elkura nekussu aleyke min enbaiha ve lekad caethum rusuluhum bilbeyyinatife ma kanuu liyuminuu bima kezzebuu min kablu kezalike yatbau Allahu ala kulubi elkafiriyne

”Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər.

və   lekad  caethum rusuluhum bilbeyyinati

6  +  134  +   450    +     335      +     495 = 1421 / 2000  (Şəddəsiz)

6  + 134  +   450    +     335      +     506 =1431 / 2010 (Şəddəli)