Ənfal surəsi 63-65 73

Hörmətli Adnan Oktarın 5 iyul 2013-ci il tarixli söhbətindən Ənfal surəsi ilə bağlı izahlar.

ADNAN OKTAR: Bax, Allah Ənfal surəsi 63-cü ayədə belə deyir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah onların qəlblərini birləşdirdi”. Allah əvvəlcə qəlblərin birləşməsindən bəhs edir. Qəlblərdə sevgi olması və birləşməsindən bəhs edir. Yəni, eyni fikirdə olduğu üçün razılığa gəlirlər. “Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə”, yəni Allahistədiyin qədər pul və iqtisadi zənginlik versən də “onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin” deyir. Yəni, qəlblərin birləşməsi zənginlik və pulla olmur. Necə ki, deyirlər, “iqtisadiyyat yaxşılaşsa, düzələr” heç o da qurtarmır. “Lakin Allah onları birləşdirdi”. Bütün güc Allahın əlindədir. Deməli, möminlər səmimi olduqda, Allah da onları asanlıqla bu imkanla təmin edər. “Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir”.

Allah deyir: “Ey peyğəmbər”,bax “sənə”, yəni “sənə” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəxsən özünə deyir, “və sənin ardınca gedən möminlərə” deyir, bəs bunlar kimlərdir? Bizik, yəni Allah bütün dünya müsəlmanlarına, “Allah kifayət edər” deyir. Yəni Allah filankəsin gücünə və dəstəyinə heç bir ehtiyac yoxdur deyir. “Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır”. Bəs necə ruhlandırmaq olar? Budur, darvinizmə, materializmə qarşı təhsil verəcəksən. Bəs burada nəyə diqqət çəkilir ? Allah “ruhlandır” deyir. Hər cürimkanlardan istifadə edərək müsəlmanları ruhlandırmaq lazımdır.

Həm şəxsən səy göstərmək,… ardı...