Ənfal surəsi 62

Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi. (Ənfal surəsi, 62)

BeFunky_Islamic_Wallpaper_Quran_001-1366x768

Ərəbcə oxunuşu: Və in yurîdû ən yahdəûkə fəinnə hasbəkallâh(hasbekallâhu), huvəlləzî əyyədəkə bi nasrihî və bilmu’minîn(mu’minînə).

Ayənin birinci cümləsi:

Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər…”

Və +in + yuridu + ən + yahdəukə + fəinnə + hasbəkə + Allahu

6 + 51 + 231+ 51+ 710 + 181+ 90 + 66 = 1386

Hicri 1386- cı il = Miladi 1966- cı il

Ayənin ikinci cümləsi:

“…O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.”

Huvə + əlləzi + əyyədəkə + binasrihi + və + bilmu’mininə

11 + 771 + 45 + 347 + 6 + 229 = 1409

Hicri 1409- cu il = Miladi 1989- cu il