Ənfal surəsi 62 74

Hörmətli Adnan Oktarın 14 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Ənfal surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Ənfal surəsi, 62-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, sənə təkcə Allah kifayətdir.” Müsəlmanlara oyun oynandıqda Allah: “Bunu yaradan onsuz da Mənəm” deyir. Allah sizə yetər. Ənfal surəsi, 74-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “İman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər–məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və üstün ruzi vardır.” Deməli, bir mömin var, bir də həqiqi mömin var. Allah həqiqi mömini əsas götürür.

“Möminəm” deməyi kifayət etmir, həqiqətən mömin olmalıdır. Bunun üçün nə lazımdır? İman etmək lazım olsa, Allah üçün hicrət etmək. Zalımların içindədirsə, qəddarların içindədirsə, zülm edirlərsə, pisliyə sürükləyirlərsə, müsəlman onların yanından ayrılar, hicrət edər. Allah yolunda cəhd edir, təbliğ edir, mövzuları izah edir, insanlara kömək edir, gözəlliyi izah edir. Bir də, Allah yolunda cəhd edən insanlara sığınacaq verir, evini açar, maddi köməklik göstərir, yeməklə, geyimlə təmin edir, maddi-mənəvi onu dəstəkləyir, “sığınacaq verib köməklik göstərənlər” hər cür mövzuda dəstəkçi olur. “məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır.”  Allah: “günahlarını bağışlayacam və üstün ruzi vardır.” deyir. Allah, dünyada da, axirətdə də onlara ruzi verəcəyini, onları çətin vəziyyətdə buraxmayacağını,… ardı...