Ənfal surəsi 62-65

Ənfal surəsi 62-65–ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ənfal surəsi, 62, şeytandan Allaha sığınıram. Allah Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir:“Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, (qorxma və bil ki, onların şərindən və məkrindən qorumağa) sənə təkcə Allah kifayətdir. (O Allah ki) səni Öz köməyilə və möminlərlə müdafiə edib möhkəmlətdi.” Axırzamanda bəzi fırıldaqçılar Mehdi (ə.s)-ı da aldatmaq istəyəcək, oyunlar oynamağa başlayacaqlar. Allah bu ayədə Mehdi (ə.s)-a da işarə edir. Baxın, Allah deyir; “Səni aldatmaq istəsələr,  sənə təkcə Allah  kifayətdir.” Sənə heç bir zərər verə bilməzlər. “O, səni Öz köməyilə və möminlərlə müdafiə edib möhkəmlətdi” Yəni, Allahın köməyi və möminlərlə  müdafiə etmək nədir, Mehdi (ə.s)-ın köməkçiləri, tələbələri, saleh, səmimi müsəlmanlarla müdafiə edir, inşaAllah, “Və onların  ürəklərini (ülfətlə, dostluqla) birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə nə varsa, hamısını xərcləsəydin belə, yenə də onların ürəklərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi, çünki O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir.”

Xüsusilə də, zəmanəmizdə insanların bir-birləriylə yoldaşlıq etməsi, qardaşlıq etməsi sanki qeyri-mümkündür, çox çətindir. Çoxları üçün əbədi qardaş olmaq, bütün malını, mülkünü Allah üçün vermək, gəncliyini vermək, həyatını vermək çox -çox çətindir. Ancaq müəyyən mənfəətlər olsa, müəyyən müddət üçün bir qisim insanlar fədakarlıq edə bilirlər, amma əbədi əzmli və qərarlı olaraq, bütün həyatını verərək, bütün… ardı...