Ənbiya surəsi 90

Ənbiya surəsi, 90-cı ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Ümid və qorxu ilə Bizə dua edərdilər -deyir, Ənbiya surəsi 90-cı ayə. Demək ki, müsəlman, cənnətdən əmin ola bilmir: ümid və qorxu arasında olur, ümid və qorxu arasında. Baxın, “Rəblərinə qorxu və ümidlə dua edərlər”. (Səcdə surəsi, 16). Bu səbəbdən biri çıxıb da “Ey camaat! mən hz. Mehdi (ə.s)-am” deyərsə küfrə düşər. Tərəfdarları deyərsə ki, bu şəxs hz Mehdi (ə.s)-dır, küfrə düşərlər. Ayə açıqdırmı? Açıqdır. Hədislər də açıqdır. O zaman Mehdiyyət nədir? Hüsn-ü zənndir, yəni zənni qalib ilə düşünə bilərik, “bəlkə” deyəcəyik, “Allahualəm” deyəcəyik. Qəti hz. Mehdi (ə.s)-dır deyə bilmərik, küfrə düşərik, Allah verməsin. Əlbəttə Allahdan qorxan üçün, Quranı Kitab kimi qəbul edən üçün. Amma bütləri ilah qəbul edən, filan müəllim, filan alimin yazdığı əsəri, xurafat kitablarını büt götürən üçün bu hökmlər, bu Quran hökmləri etibarlı deyil. Münafiq Quranı əsas götürməz. Nəyi əsas götürər? Bütləri.

Sən Quran ayəsi göstərərsən, “mənim bütümdə başqa cür deyir” -deyər. Biz sənin bütünə görə deyil, Qurana görə hərəkət edirik. Münafiq Qurandan nümunə vermək istəməz. Həmişə bütlərdən nümunə vermək istəyər. Həmişə zənn və təxminlə yalan danışar. Baxın Quranın hökmü açıqdır burada, Allahın ayəsi açıqdır: “Rəblərinə qorxu və ümidlə dua edərlər”. (Səcdə surəsi, 16). Hz. Mehdi (ə.s)-ın… ardı...