Ənbiya surəsi 45-46 48-49

Ənbiya surəsi 45-46, 48-49-cu ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “De ki: Mən sizi yalnız vəhy ilə xəbərdar edib-qorxuduram.” Yəni Quran ilə xəbərdar edib qorxuduram. “Ancaq kar olanlar, xəbərdar edildikdə çağırışı eşitməzlər.” Məsələn, biz də adamlara izah edirik, izah edirik; İttihad-ı İslam olacaq, Türk-İslam Birliyi olacaq, “Quranın əmridir bu” deyirik. Şəxsi mənəvi deyə bir şey yoxdur, şəxs vardır, tələbələri vardır və şəxs və tələbələrindən ibarət şəxsi mənəvi vardır deyirik. Nə deyiriksə deyək, onlar geri qalmış məntiqlə, belə ölü qoca məntiqiylə, bitmiş bir ruhla, ümidsiz bir başla, öz başlarıyla davam edirlər. Bu da Axırzamanın bir xüsusiyyətidir. Əgər bunlar olmasaydı, Mehdi (ə.s)-ın işi çox asan olardı, yağ kimi axardı hər şey. Bu səbəbdən, də mehdiyyət olmazdı. Mehdiyyət dağlarla qarşılaşacaq, ən çətin şərtlərlə qarşılaşacaqdır, bunları aşacaqdır. Mən məsələn, Mehdi (ə.s) tələbəsiyəm, Mehdi (ə.s) öncüsüyəm, mən də min bir cür maneə ilə qarşılaşıram. Amma bunları dəf edirik, əlhəmdülillah.

 

 “Əgər onlara Rəbbinin əzabından bir yel belə toxunsa, onlar mütləq: “Vay halımıza! Biz, həqiqətən də zalım olmuşuq” – deyərlər. (Ənbiya surəsi, 46).

“Peşman olub anlayarlar” deyir, bəlanı gördükdə deyir Allah. Və bu tip bir üslub işlədənlər deyir Allah, mütləq, “vay halımıza, həqiqətən bizlər zalım olmuşuq” deyəcəklər. Həqiqətən, bəlaya düçar olanda bu… ardı...