Ənbiya surəsi 105-107

ADNAN OKTARIN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (21 DEKABR 2010)

 

Ənbiya surəsində, 105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “And olsun, Biz zikrdən sonra” Tövratdan sonra. “Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq.” Əbcədi 2051-i verir. Baxın, “Şübhəsiz” Allah deyir. Şübhəsiz, demək nə deməkdir? Mütləq olacaq. “Ərzə” dünyaya “saleh qullarım”  səmimi olan qullarım “varis olacaq.” Yəni Mehdi (ə.s) və tələbələri “deyə yazdıq.” Baxın, bir tək əbcəd, 2051-i verir. Amma harada yazdığını Allah ifadə edir.

“And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da” deyir. O zaman biz nə edəcəyik? Allah bizə iki yer ifadə etmişdir. Bir zikr Tövrat, iki Zəbur. O zaman deməli, Tövrat və Zəbur bizim vaxtımıza qədər qalacaq və doğru olan qisimləri də qalacaq. Deməli, Tövrat və Zəbur tamamilə pozulmayacaq, tamamilə təhrif olmayacaq. Doğru olan qisimləri qalacaq. Doğru olan qisimləri hansı qisimlərmiş? Məhəmməd Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olan qisimlər və digər yerlər. Bəzi başqa yerlər də var, doğru olan bir çox yeri var. Pozulan yerləri də var, pozulmayan yerləri də var. Amma baxın, pozulmayan yerlərinə Allah diqqət çəkir. “And olsun” and içir, çünki Allah and içir.

“Biz zikrdən sonra Zəburda da: “Şübhəsiz, ərzə saleh qullarım varis olacaq” deyə yazdıq.” O zaman biz nə edirik? Tövratı və Zəburu… ardı...

 

Ənbiya surəsi 105-107-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Ənbiya surəsində105-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram.

“Biz zikrdən sonra nazil etdiyimiz kitablarda da yazmışdıq ki,” Tövratdan sonra. Zəburda da: ” şübhəsiz ,yer üzünə  Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar.” 2051 verir əbcədi. Baxın, “Şübhəsiz” deyir Allah. Şübhəsiz  nə deməkdir? Mütləq olacaq. “yer üzünə” dünyaya “saleh qullarım”  səmimi olan qullarım “varis olacaq.” Mehdi (ə.s.) və tələbələri “deyə yazdıq.” Baxın, bir  əbcədi var, 2051 verir. Amma harada yazdğını ifadə edir Allah. “And olsun, Biz zikrdən sonra Zəburda da” deyir. O zaman biz nə edəcəyik? Allah bizə iki yer bildirmişdir. Bir zikr -Tövrat, iki- Zəbur. O zaman demək ki, Tövrat və Zəbur bizim vaxtımıza qədər qalacaq və doğru olan qisimləri də qalacaqdır. Demək ki, Tövrat və Zəbur tamamilə pozulmayacaq, tamamilə təhrif olmayacaq. Doğru olan qisimləri qalacaqdır.

Doğru olan qisimləri hansı qisimləriymiş? Məhəmməd Mehdi (ə.s.) ilə əlaqədar olan qisimlər və digər yerlər. Bəzi başqa yerlər də var, doğru olan bir çox yeri var. Pozulan yerləri də var, pozulmayan yerləri də var. Amma, baxın, pozulmayan yerlərinə Allah diqqət çəkir. “And olsun” and içir, çünki, Allah and içir. “Biz zikrdən sonra Zəburda da yazmışdıq ki ,şübhəsiz , yer üzünə  Mənim əməlisaleh qullarım varis olacaqlar..”… ardı...