Ənam surəsi 133 134 135

Ənam surəsi, 133, 134, 135-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Məsələn, Qurani Kərimdən hər hansı bir səhifə açıram, Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Ənam surəsi, 135: “De: “Ey qövmüm! Əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Yurdun aqibətinin (Axirət evinin) kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar””. Burada mövzu nədir? İmansızlıq. Fiqh problemi yoxdur burada, təqva problemi də yoxdur. İmansızlıq problemi var. Nə edir? “Əlinizdən gələni edin. Mən də edirəm. Yurdun aqibətinin (Axirət evinin) kimə nəsib olacağını biləcəksiniz”. Əgər ayənin tam zahir mənasına baxsaq son zamandayıq “dünyanın sonu” kimindir? Hz. Mehdi (ə.s)- ın və hz. İsa Məsihindir. O tərəfdən baxsaq, işari mənasıyla ona baxır. “Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar”. Nə deməkdir? Dəccaliyət mütləq məğlub olacaq, Ergenekon terror təşkilatının heç bir şəkildə qurtuluşu yoxdur, çünki zalımdır. Mütləq yox olacaqlar.

 

Ənam surəsi, 133: “Rəbbin Zəngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər”. Məsələn, o dövrdə Ərəb qardaşlarımız İslamı ən yaxşı qoruyurdu. Sonra türklərə keçdi bu vəzifə. Cənabı Allah nə deyir? “Yerinizə istədiyini gətirər”. Başqa bir qövm. Türk qövmü gəldi, inşaAllah.

 

Ənam surəsi, 134: “Heç şübhəsiz, sizə vəd edilən mütləq gələcəkdir. Və siz (bizi) aciz buraxa bilməyəcəksiniz”. “Heç şübhəsiz, sizə vəd… ardı...

 

Ənam surəsi, 133, 134, 135-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Məsələn, Qurani-Kərimdən hər hansı bir səhifə açıram, Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah Təala Ənam surəsi, 135-ci ayədə buyurur: “De: “Ey camaatım, əlinizdən gələni edin. Mən də (öz vəzifəmi) yerinə yetirirəm. Bu yurdun (dünyanın) sonu, kimindir, bilib-öyrənəcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmayacaqlar!” Burada mövzu nədir? İmansızlıq. Buradakı problem nə şəriət, nə də təqva problemidir. Buradakı problem, imansızlıq problemidir. “Ey camaatım, əlinizdən gələni edin. Mən də (öz vəzifəmi) yerinə yetirirəm. Bu yurdun (dünyanın) sonu, kimindir, bilib-öyrənəcəksiniz”. Əgər ayənin  zahir mənasına baxsaq “Bu yurdun (dünyanın) ) sonu”, yəni axırzamanın aqibətinin. “kimindir…” hz. Mehdi (ə.s), hz.İsa Məsih (ə.s)-ındır. “Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmayacaqlar!”.  Dəccaliyyət mütləq məğlub olacaq, iddia edilən Ərgənakon terror təşkilatının heç bir şəkildə qurtuluşu yoxdur, çünki zalımlar mütləq yox olacaqlar.

 

“Rəbbin heç bir şeyə (heç bir bəndənin ibadətinə) möhtac deyildir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi başqa bir qövmün nəslindən (zürriyyətindən) gətirdiyi kimi, sizi də məhv edib yerinizə bir başqasını gətirər”. (Ənam Surəsi, 133)

Məsələn, o dövrdə İslamı ən yaxşı qoruyanlar ərəb qardaşlarımız idi. Sonra bu vəzifə türklərə keçdi. Allah Təala nə deyir? “Yerinizə bir başqasını gətirər”. Yəni başqa bir qövm. Türk qövmü gəldi, inşaAllah.

 

“Sizə… ardı...