Ənam surəsi 111-112 114-118

Ənam surəsi, 111-112, 114-118-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Quran əvvəldən axıra qədər iman həqiqətlərini izah edir və təşviq edir. Allah Quranda həm də imansızlığın irsiliyinə diqqət çəkir. Hardasa hər səhifədə bu haqda vardır. Ənam surəsi, 111-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. Əgər Biz onlara mələkləri göndərsəydik, ölülər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydıq -hər cür dəlil göstərsəydik- Allah istəməyincə, onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların çoxu bunu bilmir“. Problem nədir? İman. Ancaq bir çox insanlar cahillik və xurafatçılıq edirlər. Bax, Allah söyləyir. Cənabı Allah 112-ci ayədə, Beləliklə, Biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik, dəccal, dəccallar müəyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədilə bir-birlərinə təmtəraqlı sözlər təlqin edirlər yəni xurafat cəfəngiyatları, xurafat hekayələri.

Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et“.  Yobazlar nə edər? Xurafat, yalan uydurmurlarmı? Onu söyləyir Allah. Baxın Cənabı Allah  deyir, 114-cü ayədə: Allah bu Kitabı sizə təfərrüatı ilə nazil etdiyi halda, mən Ondan başqasınımı hakim qəbul etməliyəm?Bu Qurandan başqa bir qaynaqmı axtarım, o mənanı verir. Baxın, “Bu Kitabı təfərrüatı ilə nazil etdiyi halda, Allahdan başqasınımı hakim qəbul etməliyəm?” deyir Cənabı Allah,… ardı...