əlaqəli

Hörmətli Adnan Oktarın 10 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından çoxluğa tabe olmamaqla əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Allah: “Yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsəniz, onlar sizi Allah yolundan azdırarlar” deyir. Şeytandan Allaha sığınıram. Biz çoxluğa görə hərəkət etmərik. Məsələn, biri diskoya gedir, çoxluq bunu anormal kimi görür. Çoxluq anormal düşünə bilər. Biz nə etməliyik?. Öz ağlımızla düşünməliyik.

Allah: “Mənim huzuruma, tək-tənha, tək başınıza gələcəksiniz” deyir. Gələndə; kompyuter qarşısında olarkən əyləşdiyi kreslosuyla, anasıyla, atasıyla, facebook dostlarıyla birlikdə gəlməz. Ölər, cənazə mərasimi basırıq olar, o birbaşa oraya qədər gedər. Onu qəbiristanlığın, iki metr yarım qalınlığındakı torpağın altına qoyduqdan sonra, oradakı bələdiyyə işçiləri var gücləriylə torpağı üstünə tökməyə başlayırlar. Ondan sonra da cəmiyyətlə olan əlaqə kəsilər. Beləcə yoldaş zülmət qaranlığın, buz kimi torpağın içərisində qalar, ancaq bakteriyalarla, oradakı qurdlarla birlikdə qalar. İşıq-mışıq da yoxdur. Bədəni hər keçən dəqiqə şişməyə başlayar. Yəni bunu demək istəmirəm, amma ağzından köpüklər gəlməyə başlayar. Eyni zamanda qadının uşaqlığı təzyiqin təsirindən cinsi orqanından çölə çıxar, bədəni həddindən artıq şişər.

Ən yaraşıqlı, ən gözəl, dünyanın ən gözəl qadını olsa belə, axırda mütləq bu aqibətə uğrayar. Ən yaraşıqlı kişi də bu şeyi yaşayar. Təkcə peyğəmbərlərin bədəni çürümür; övliyaların və peyğəmbərlərin. Bir möcüzə olaraq olmur.… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 14 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Hz. Musa ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Hz. Musa (ə.s) həyəcanlandığında danışa bilmir, o çox şirindir. Allahualəm mənim anladığıma görə susur. Artıq heç nə danışa bilmir. Çünki, bax: “Köksüm daralır” deyir. “Köksüm daralır, dilim söz tutmur” deyir. Həyəcanın dərəcəsindən. Hz. Musa (ə.s) fitrəti etibarilə inanılmaz dərəcədə tez həyəcanlana bilən bir ruha sahibdir. İmtahanında ona məxsus olaraq. Məsələn, Allah da ona, ən qorxduğu şeyləri etdirir.

Məsələn, ilan çox qorxduğu, çəkindiyi bir şeydir. Allah: “O nədir?, əlindəki şey nədir?” deyir. O da: “Əsamdır” deyir. Allah: “Onun faydası nədir?” deyir. Onu sakitləşdirmək üçün, Allahualəm bir qədər də rahatlıq tapsın deyə, bildiyi halda onun nə olduğunu soruşur. Budur: “Onunla qoyunlarıma yarpaq silkələyirəm. Bu, mənim üçün başqa işlərə də yarıyır” deyir. Qəribə xoş xasiyyəti var. “Onu at ey Musa” deyir. Atan kimi ilana çevrilir. Allah: “Arxasına baxmadı” deyir. Beləliklə də, arxasına baxmadan qaçır, Allahualəm bəlkə də metrlərlə qaçmışdır.

        NADİDE SULTAN: Nə kimi hislər keçirdiyini anladım, mən də bir az qorxağam.

        ADNAN OKTAR: Təbiidir ki, bu qorxu çox məqbuldur. Çünki, o Allah qorxusu şəklində təcəlli… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 4 dekabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Quranda yoxsulların qorunması ilə əlaqəli ayələrin şərhi.

Adnan Oktar: Quranda yoxsul olanların və kasıbların qorunmasıyla əlaqəli yüzlərlə ayə vardır. Məsələn, Allah deyir ki; Haqqa surəsi 34-cü ayədə və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.” Yəni yoxsulu saxlamağa, sahib çıxmağa dəstəkçi olmazdı. Məsələn, yalnız bu ayə belə yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün yetərli ayədir. Çünki, heç kim bu vəziyyətə düşmək istəməz. Baxın,və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi”o zaman yoxsulu yedirdən insan onsuz da geyindirmək də məcburiyyətindədir. Evlə təmin etmək də məcburiyyətindədir. Yəni, ayənin əhatəsi genişdir. Onsuz da bu ayənin hökmünə görə yoxsul qalmaz. Yəni, hər kəs yoxsula dəstək olmaqla mükəlləfdir. Çünki bütün möminlərə xitab edən bir ayədir. Bax, və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi”. Məsələn, soruşursan ki, sən “yoxsula yemək yedirdirsənmi?” “yedirdirəm” deyir. “Nə qədər?” “bir qədər” deyir. Ayənin qarşılığı o deyildir ki. Tam mənasıyla olacaq.

Məsələn, Məaric surəsi, 25-ci ayədə belə deyilir: dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün”.

Yenə Muddəssir surəsi, 44-cü ayədə cəhənnəm əhlinə müraciət edib soruşulur, cavab olaraq deyirlər ki: Kasıbı da yedizdirməzdik” yəni “günahımız” və “cəhənnəmə daxil olma səbəbimiz” bu idi deyirlər. Bu təqdirdə cəhənnəmdən xilas olmaq üçün yoxsul qalmamalıdır. Çünki yoxsula… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 7 dekabr 2013-ci il tarixli söhbətindən möminləri barışdırmaq ilə əlaqəli ayələrin şərhi.

Adnan Oktar: (Hücurat surəsi, 10) Allah deyir ki:“Möminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın”. Bufərzdir, yəni möminlər arasında inciklik olduqda onları barışdırmaq fərzdir. Gücün çatdığı qədər səy göstərəcəksən, səbəbə sarılacaqsan, istərsə olsun, istərsə də olmasın. Amma namaz vaxtı kimi, iki müsəlman camaatı, qrup mübahisə etdikdə ona müdaxilə etmək, onları barışdırmaq üçün səy göstərmək fərzdir. Sual oluna bilər ki, bu nə qədər təsirli ola bilər? Allah onu demir. Sən o ibadəti namaz kimi etməklə mükəlləfsən.

Bizim də etdiyimiz budur, həmçinin mənim də etdiyim budur. İki müsəlman qrupun barışması üçün səy göstərirəm, amma təsiri Allah meydana gətirər. Yəni, bəlkə heç bir təsiri olmaz, bəlkə çox böyük təsiri olar, bəlkə dərhal nəticə verər. Bütün güc və qüdrət Allahın əlindədir.Allahdeyirki; “Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin”, yəni ola bilsin ki, sizə rəhm edilsin və pis əməllərdən çəkinəsiniz.“Andlarınıza görə Allahın adını”, budur andlarınıza görə Allahın adından istifadə edərək, Allahdan qorxmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maneəyə çevirməyin. Allah Eşidəndir, Biləndir!”

Məsələn, bəzən də and içir ki, mən bu hökuməti bir daha heç bir şəkildə dəstəkləməyəcəm. Halbuki, bax Allah deyir ki, Allahın adından… ardı...