Əhzab surəsi 50

Əhzab surəsi, 50-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Əhzab surəsinin 50-ci ayəsi: Ey Peyğəmbər! Mehrlərini verdiyin zövcələrini,” bax birinci, “Allahın sənə bəxş etdiklərindən sahib olduğun cariyələri,” yəni azad cariyələrin də hamısı “səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını,” əminin qızını deyil, qızlarının hamısını “bibilərinin qızlarını,” qızını deyil, qızlarının hamısını “dayın qızlarını, xalalarının qızlarını sənə halal etdik”. Əlhəmdülillah, nə gözəl. Münafiqlərdən və xurafatçılardan bu ayələri eşidə bilməzsiniz, utanırlar. Murdar iylənmiş başlarından utanacaqlarına, bu ayədən utanırlar, haşa. “Habelə Peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü Peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mömin qadını da sənə halal etdik”.

Peyğəmbər (s.ə.v) kimi bəyənərsə Allah rizası üçün səninəm deyir Peyğəmbər (s.ə.v)-ə. Allah “digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsusdur. Onlara zövcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nəyi vacib buyurduğumuzu bilirik. Belə etdik ki, sənə bir çətinlik olmasın” -deyir. Münafiqlərin ağızlarına sədd çəkilmiş olur. Çünki münafiqlər davamlı fitnə çıxarıb söz-söhbət yaradırlar, o zamanın alçaqları. Təqva görünüşündə, iylənmiş donuz əti kimi məxluqlar, davamlı Peyğəmbər (s.ə.v)-in evliliyi ilə əlaqədar söz-söhbət yaradırdılar, sıxıntıya düşmüşdülər. “Allah çox bağışlayandır, çox Rəhmlidir”.

Bu ayədə buna diqqət yetirmək lazımdır. “digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsusdur” -dediyi bu maddələr yoxdursa, “mehrlərini verdiyin zövcələrini,” bu möminlərə də halaldır, təkcə Peyğəmbər (s.ə.v)-ə xas deyil. O dövrdə kölə cariyələr, azad… ardı...