Əhzab surəsi 34

“Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikmətini xatırlayın”. (Əhzab surəsi, 34)

Bütün kainatı yoxdan var edən, hər şeyin doğrusunu bilən Allah dünyanı bizə Quranla tanıdır. Doğru olanları ehtiva edən Quran bir möminin ömrü boyu üz tutacağı hidayət rəhbəridir. Quran hər mövzuda Allahın hz. Məhəmməd (s.ə.v)-ə vəhy etdiyi doğru məlumatları ehtiva edir. Allah Əhzab surəsindəki bu ayəsində bütün möminləri Quranı oxumağa təşviq edir. Möminlər evlərində Quran oxuyar və ayələri də yada salarlar.

Quranın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri günümüzə qədər heç bir dəyişikliyə uğramadan, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhy olunduğu şəkildə günümüzə gəlib çatmasıdır. Bundan əlavə Quran hər insanın anlayacağı, sadə və aydın bir üsluba və bənzərsiz bir hikmətə malikdir. Quranın ehtiva etdiyi hökmlər və ayələrdə tövsiyə edilən gözəl əxlaq son dərəcə açıq, başa düşülən formadadır. Allahın hidayət verdiyi, səmimi niyyətli hər insan Quranda qeyd olunanı rahat şəkildə anlaya bilər. Eləcə də anladıqlarını Allahın izni ilə bütün rəftarlarında və düşüncələrində ən gözəl şəkildə tətbiq edə bilər.

Allah Quranı insanların oxuyub başa düşmələri, içində yazılanları öyrənmələri, bütün kainatı yoxdan var edən Rəbbimizi tanımaları, Ona necə qulluq edəcəklərini bilib çəkinmələri üçün göndərmişdir. Müxtəlif nümunə və qissələrdə ayələrini bir-bir, müxtəlif formalarda açıqlamışdır. Allahın “Biz Kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq …” (Ənam surəsi, 38) ayəsi ilə də… ardı...