Əhzab surəsi 23-35

Əhzab surəsi, 23-35-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Bax indi Əli qardaş. Hər hansı bir səhifə açıram bax: Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əhzab surəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. 23-cü ayə:

“Möminlərin içərisində Allaha etdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır”. Allah nə söyləsə etdilər, “onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş” şəhid oldu, “kimisi də şəhid olmasını gözləyir”. Şəhid olmağı gözləyir. “Onlar əhdlərini əsla dəyişdirməyiblər”. Nə üçün şəhid olur? Allahın dinini yaymaq üçün, Allah yolunda, İslam Birliyi üçün.

24: “Bu ona görədir ki, Allah doğru danışanları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın, münafiqlərə də ya istəsə əzab versin, ya da onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”.

25: “Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar heç bir xeyrə nail olmadılar. Döyüşdə Allah (zəfər verən olaraq) möminlərə kifayət etdi”. Zəfər, nəyin zəfəri? İslam Birliyi zəfəri. Dini yayır müsəlmanlar. Allah onlara kifayət etdi. “Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir”.

26: “Allah Kitab əhlindən müttəfiqlərə yardım edənləri”, o cür fırıldaqçılar var: İslam Birliyini istəmirlər, hocamı tənzih edirəm, Kitab əhlindən yəhudi və xristianlardan da arxa dururlar  İslam Birliyini istəməyən qrupa. “Öz qalalarından endirdi”. Yəni olduqları yerdən çıxardı. “Və onların qəlbinə qorxu saldı”. “Allah qorxutdu onları” -deyir. Allah, “Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir götürürdünüz” -deyir.

27: “Allah… ardı...