Taha surəsi, 1, 3, 7-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman Rəhim olan Allahın adı ilə.

“Ta, Ha”. Bu hərflərin mənaları tezliklə ortaya çıxacaq, yaxında biləcəyik, inşaAllah. “Biz sənə bu Quranı çətinlik çəkməyin üçün endirmədik”. Deməli, münafiqlərin dediyi kimi din iztirabın, əziyyətin, nemətlərdən ayrı qalmağın qaynağı deyil. Əksinə sevincin, nemətləri yaşamağın qaynağıdır. Allah Təala “Hz.İbrahim (ə.s)-ın dini kimi asandır” deyir. “Allah sizin üçün çətinlik diləməz, asanlıq diləyər” deyir. Dini çətinləşdirmək haramdır. Quran ayələri var, Allah: “Allah sizin üçün çətinlik diləməz, asanlıq diləyər” deyir. Bəziləri isə “yox mən çətinlik” diləyirəm deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisləri ilə də bildirmişdir.

Allah Təala: “Çətinləşdirməyin, asanlaşdırın” deyə buyurur. “Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik”. Yəni Allahdan içi titrəyərək qorxanlara göndərilib. Televiziya ekranlarında çıxıb Allahdan qorxmayanlara, azğınların xurafatlarına təlxəklik etmək, onları əyləndirib, güldürmək deyil. Din içi titrəyərək qorxanlara, Qurana hörmət edənlərə izah edilməlidir. Elə manyaklara isə hörmətsizdirsə ya uzaq durursan, əvvəl hörməti öyrədirsən, ondan sonra iman həqiqətləri izah edirsən. Amma  bütünə vursan, gülməyə halı qalmaz. Əvvəlcə havalanmış (haqqı inkar edən) adamın bütünə vurmaq, bütünü əlindən almaq lazımdır.

Bütü qırılarkən əvvəlki kimi dişini ağarda bilməz, kişnəyə bilməz. Yəni bütünə vuranda qanı qaralar. Bütü ilə yaşadığı üçün bütünü əlindən alıb başına vurub parçalamaq lazımdır. Belə olduqda ağzı, üzü dağılar. Demək ki, əvvəlcə nə etmək  lazımdır? Bütünə vurmaq lazımdır. Darvinizmi və materializmi əvvəlcə çökdürmək, çökdürəndə bütsüz qalar. Bütsüz qalınca imana gələr. İmana  gələndə hörmət ilə dinləyər. Əvvəl iman həqiqətləri, Quran möcüzələri, ondan sonra ibadət təklifi edilər. Sən ona dini izah edirsən, o isə qoltuğunun altında, təpəsində bütü ilə gəzir. Dini anlamaz, dinləməz.

 “Sözü aşkar etsən də, (gizləsən də birdir). Çünki, şübhəsiz, O, gizlini də, gizlinin gizlisini də bilir”. Aşkar etsən də, gizlətsən də birdir. Müsəlmanlar hal-hazırda açıq qalib şəkildə İslamı izah edirlər. Mehdiyyət dövründə açıq qalib şəklindədir. Bu yaxınlara qədər gizli şəkildə idi. 1980-cı illərdən sonra  açıq qalib şəklindədir. 1980-90-cı, 2000-2010-cu, 2020-ci illər xüsusilə ən coşğulu tarixlər olacaq, inşaAllah.

images (5)