İsra surəsi, 7-ci ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Allah Təala deyir: “Əgər yaxşılıq etsəniz özünüzə yaxşılıq etmiş olarsınız”. Yəni yaxşılıq etsəniz yalnız özünüzə yaxşılıq etmiş olarsınız. Taleyinizdədir və axirətiniz üçün, özünüz üçün xeyirli olar.  “Əgər pislik etsəniz o da sizin əleyhinizədir”, yəni pislik onu edəni əhatə edir, çünki psixoloji olaraq çökər, Allah içinə çətinlik salar, canını yandırar, axirətdə pərişan edər, üzərindən bərəkət gedər, iztirab çəkər. İndi Allah həlli söyləyir: “Sonda vəd gəldiyi zaman” sonda, son nədir? Zamanın sonu, axırzamanda. “Vəd”  Allahın vədi, yəni Mehdi (ə.s) gəldiyi vaxt, inşaAllah. Bunu qiyamət olaraq da axırzaman əlaməti, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişi, Mehdi (ə.s)-ın zühuru olaraq da qəbul edə bilərik. “Üzlərinizi qara etsinlər”. Darvinizm, materializm, küfr yıxılınca buna deyir “üzlərinizi qara etsinlər”. Adamın üzü necə olur ? İztirab əlamətləri olur. Mehdi (ə.s) çıxdı, Mehdi (ə.s) gəldi desən, adamda nə olar? Mehdi (ə.s) düşmənidirsə, Mehdi (ə.s)-a ziddirsə, ağzı-burnu əyilir. Özlərinə görə pis xəbərdir. Nə oldu deyə soruşarsan, halsızlaşar, qanı qaralar. Bax ayədə deyir ki: “Sonda vəd gəldiyi zaman üzünüzü qara (sizi xəcil) etmək”.  Mehdi (ə.s)-ın edəcəyi budur. Onların (inkarçıların) Mehdi (ə.s) müjdəsindən, İsa Məsih (ə.s)-ın gəlişindən qanları qaralar.“Birincisində girdikləri kimi məscidə (Qüdsə) girsinlər və ələ keçərdiklərini darmadağın edərək məhv etsinlər”, ələ keçirdikləri nədir? Din düşməni, İslam düşməni, Allah düşməni nə varsa. Darvinist- materialist işlər, müqəddəsata edilən təhqirləri təşkil edən nə varsa, Allahın varlığına, birliyinə aid nə varsa hamısını darmadağın edəcəyini söyləyir Allah Təala. Hal-hazırda edilən nədir? Darmadağın etmə əməliyyatı davam edir. Bədiüzzaman  deyir:“Doqquz düşmən tayfasının doqquz cəbhəsinə göndəriləcək, onları yarım əsr sonra darmadağın edəcəklər”  Bədiüzzaman bunları, Mehdi (ə.s) üçün söyləyir, inşaAllah.

images (5)