Zuxruf surəsi, 28, 29-cu ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Xeyr, Mən bunlara da, atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim.” Əbcədi 2015-ci il. “O bunu (“lə ilahə illəllah” kəlməsini) öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi.” Hz.İbrahim (ə.s)-ın sonu Mehdi (ə.s) ilə nəticələnmirmi? Əbcədi 1999-cu il tarixini verir. Baxın, Allah, “ardında (öz nəsli arasında) daimi qalıcı bir kəlimə etdi” deyir. Tövhid inancını, Allah birdir deyilməsini, Allahın kitabına  uymasını və “bu soyda bu inanc davam edəcək” Allah Təala deyir. Əbcədi 1999-cu il tarixini verir, inşaAllah. Bu əbcədlər,  Bədiüzzamanın tələbələriylə birlikdə hazırladığı və Bədiüzzamanın təsdiq etdiyi əbcədlərin bir qismidir. Onları da ayrıca ifadə edəcəm.

images (5)