Ənkəbut surəsi, 24-cü ayəsinin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Qövmünün cavabı isə ona (İbrahimə) ancaq: “Ya onu öldürün, ya da yandırın!” – demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da, bunda mömin adamlar üçün mənimsəməli bir ibrət var”  Mehdi (ə.s)-ı da yandırmağa çalışacaqlar, amma yandıra bilməzlər. Özləri yanacaqlar. Mehdi (ə.s) şeytanları yaxşı yandırar, inşaAllah.

images (5)