Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (26 Avqust 2012-ci il)

Ordu, millət dinlə, imanla bərəkət tapar. Ona görə bizim ordumuz  həmişə dindardır. Dinsiz ordu məğlub olar, yox olar, əzilər, alçaldılıb məhv olar. Dindar ordu isə Ali olar.

Mehdiyyət, tamamilə fərqli bir düşüncə, fərqli bir quruluşdur. Quran əxlaqına dayanan, fərqli, original bir quruluşdur. Bu səbəbdən heç bir düşüncə ilə əlaqəsi yoxdur. Heç bir ideologiya, heç bir şəxslə, heç bir məntiqlə əlaqəsi yoxdur.

47_flying