Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (1 Sentyabr 2012-ci il)

Cənnətdə möminlər gözəl insanlar içərisindədirlər. Müsəlmanlar, orada da Allahın sərhədlərinə diqqət edirlər. Cənnətdə bütün qadınlar gözəldir, amma hər kəs öz halalını sevir, yaxınlıq hiss edir. Hər kəs bir-birlərini təqdir edir, bəyənir. Müsəlman özünü cənnət əxlaqıyla necə mühafizə edirsə, dünyada da cənnət əxlaqıyla o cür mühafizə edər. Müsəlman imanın gücü ilə, ağlıyla, fərasətiylə, bəsirətiylə hərəkət etdiyinə görə rəftarı həmişə gözəl və xoşdur.

İnsan gözəllikdən doymaz. İnsanda sonsuzluq ruhu var. Allah, cənnətdə onun üçün yüz minlərlə, milyonlarla gözəl qadın yaradır. Allahın istəyilə əzab çəkmədən o gözəllikləri seyr edir.  Gözəlliklər davamlı dəyişdiyi üçün ürəyində sonsuzluq duyğusunun məmnunluğu yaranır və heç vaxt bu gözəlliklərdən doymur. Məsələn, yoldaşının görünüşü, üzü davamlı olaraq dəyişir. Əsli qalır, amma həyat yoldaşı eyni zamanda ona min cür sifətdə, bədəndə  görünür. Sevgiyə, gözəlliyə qarşı doymaq olmur. Bəzi insanlar azır və: “Niyə belə bir doyumsuzluq var?” – deyir. İmandan doymaq olmaz, imandan doyumsuzluq var. İnsanın ruhu sevgiyə, gözəlliyə qarşı həmişə aclıq hiss edir, yəni sevgiyə daim ehtiyac duyur. Bitib tükənmək bilməyən bir istək olur, bu da cənnət ruhundan qaynaqlanır.

 1

 Xəstəxanalarda otaqlar çox dardır. Əslində dövlət, xəstəxanalara daha çox yardım etməlidir. Dar otaqda xəstəyə baxmaq olmaz. Xəstə üçün psixoloji rahatlıq çox əhəmiyyətlidir. Həyat yoldaşı , dostu gələcək. Otaq, bir masanın rahat sığacaq ölçüdə olmalıdır. Pəncərəsi açıq olmalı, bir mənzərə görməsi lazımdır. Dar binaların içərisində, iç- içə olan yerlərdədir. Dövlət, xəstəxanaların  ətrafındakı  binaları istismar etsin ki, ətrafı açılsın. Hovuzlu, hüzur verici bir yerdə olsun. Otaqlar da çox geniş olsun. Ən az 30 kvadrat metr olmalıdır. Yoxsa Fluoressensiya işığıyla işıqlandırılmış, tavan alçaq, kiçik otaq və  kiçik bir yataq. Belə otaqlarda sağlam olan adam xəstə olar. Ventilyasiyası gözəl olmalıdır. Xəstəxanalarda gözəlliyin, rahatlığın olmağı vacibdir. Xəstəxananın  sahəsi ən az 200 metr olmalıdır.

002_evening-primrose1