Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (2 Sentyabr 2012-ci il)

Xüsusi qanunlar çıxartsınlar və şəhid ailələrinin borclarını tamamilə silsinlər. Biz onlara borcluyuq. Bizim onlara borcumuzu ödəməyimiz lazımdır. Onların bizə ödəyəcək bir borcu ola bilməz.  Dövlətimiz şəhid ailələrinin çeklərini, sənədlərini, borclarını silsin. Şəhid ailələrindən elektrik enerjisinə, suya verdiyi pulu almasın. Dövlətimiz şəhid ailələri üçün bir qanun çıxartsın, bizim kommunal vergilərimizdən onlar üçün bir yer ayırsınlar, oraya əlavə etsinlər və onların kammunal vergiləri oradan ödənsin.

619047