Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (4 Sentyabr 2012-ci il)

“Ey Rəbbimiz! Olacağına şübhə edilməyən bir gündə bütün insanları (bir yerə) toplayan Sənsən. Allah Öz vədindən əsla dönməz!” (Ali-İmran surəsi, 9)

Ayədə: “Bir yerə gətirəcəksən. Tək bir birlik halına gətirəcəksən”-deyilir. “Həqiqətən, Allah vədindən əsla dönməz.” Bu ayənin əbcəd hesabı 2028-ci ili verir. Ayə həm dünya hakimiyyətinə, həm də  qiyamətə, axirətə işarə edir, amma kafirlər ayrı, möminlər də ayrı toplanar.

 54tv8

Bədiüzzamanın kürd millətinə olan ifadəsində həmişə Türk millətinin içərisində qardaşcasına bir əlaqə ilə bağlı olmalarından və İttihadı -İslama kömək etmələrindən, dəstək olmalarından bəhs edilir. Kürd Təali cəmiyyətinin rəisi Əbdülqadirin Kürdüstan qurmaq fikrinə Bədiüzzaman belə cavab verir: “Kürd Təali”, yəni, Kürdləri  ayıraq, ayrı bir dövlət olsun deyənlərə, “Allahu Zülcəlal Həzrətləri Qurani- Kərimdə: “Elə bir qövm gətirəcəyəm ki, onlar Allahı sevərlər, Allah da onları sevər “ -deyə buyurmuşdur. Mən də bu ilahi bəyan  qarşısında düşündüm. Bu qövmün, min ildən bəri aləmi İslamın bayraqdarı edən Türk Milləti olduğunu anladım. Bu qəhrəman millətə xidmət yerinə və 450 milyon (o zamankı İslam aləminin əhalisi) həqiqi müsəlmanın qardaşlığı əvəzinə, bir neçə ağılsız qövmiyyətçi (milliyyətçi) kimsənin arxasından getmərəm.” (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi / Necmeddin Şahiner s. 233-234)