Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (6 Sentyabr 2012-ci il)

O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat  sizə qarşı qüvvə toplamışdır, onlardan qorxun” – dedikdə (bu söz) onların imanını daha da artırdı və: “Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!”-deyə cavab verdilər. (Ali İmran surəsi, 173)

 “O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat  sizə qarşı qüvvə toplamışdır” – deyir Allah. Burada, terroristlər, anarxistlər, kommunistlər, Allahsızlar, kitabsızlar nəzərdə tutulur. “Onlardan qorxun” –deyilir. Əvvəllər də bizə: “PKK qiyam qaldıracaq, onu edəcək, bunu edəcək, onlardan qorxun” -deyirdilər. “(Bu söz) onların  imanını daha da artırdı və: “Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir!”-deyə cavab verdilər.”- Müsəlmanlar da- “Allah bizə yetər, O nə gözəl vəkildir” –deyirlər maşaAllah.

quran11