Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (10 Oktyabr 2012-ci il; 14:30)

İnsan öləndən sonra həyatı başqa bir mərhələyə keçir. Həyat mərhələdən-mərhələyə keçmə şəklində davam edir. Cənabı Allah deyir: “sizi təbəqədən-təbəqəyə, ölçüdən-ölçüyə keçirəcəyik.” Daha əvvəl Qalu-Bəlada sağ idik, dünyaya gəldik, qəbirdə yenə ruh olaraq sağ olarıq. Axirətdə yenə bədən olaraq sağ olarıq. Nə zamana qədər? sonsuza qədər.

 

Zalımlardan sonra hz. Mehdi gələcək, sonra sıra ilə Mənsur, Salam və Əmirülgadap  olacaq.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v): “Zalımlardan sonra hz. Mehdi (ə.s) gələcək” deyir. Yəni dünyada zalım liderlər olacaq. İslam aləminin çoxu zalım liderlərin əlində olacaq. Sonra hz. Mehdi (ə.s) gələcək. O dövrdə Mehdi (ə.s)-a köməkçi olacaq başqa kəslər: “Mənsur, Salam, Əmirülgadap, Cabir, Müfərrəc, Zülgadap” olacaq.

 

Mehdiyüddin, İsa Məsihi (ə.s)-ın ləqəbidir.

 

CİNLƏRİN CƏNNƏTİ VƏ CƏHƏNNƏMİ BİZLƏRLƏ EYNİ OLACAQ.

2