Hörmətli Adnan Oktarın yeni açıqlamaları (22 Oktyabr 2012; 22:30)

Naim ibn Hammad, Əbu Səid-ül Hudridən nəql etdi. O dedi, Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Məndən sonra fitnələr olacaqdır. O fitnələrdən biri də “Ahlas” (Dəvəçulu) fitnəsidir. Orada hərb və hicrətlər olar. Sonra ondan da daha şiddətli bir fitnə olar, fitnə bitdi  deyilərkən, sonra daha da davam edər və fitnənin girmədiyi heç bir ev və toxunmadığı heç bir müsəlman qalmaz. Bu hal itrətimdən (soyumdan) bir Rəcul (Mehdi) çıxana qədər davam edər.” (Cəlaləddin Suyudinin Təsnifindən Hədislər, Axır Zaman Mehdisinin Əlamətləri, səh. 25)

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: “Məndən sonra fitnələr görüləcəkdir. O fitnələrdən biri də “Ahlas” (Dəvəçulu) fitnəsidir. Orada hərb və hicrətlər olar.” Yəni insanlar bir-biriylə döyüşər. İnsanlar o bölgədən ayrılar. Qarışıqlıqlar olar. Məsələn, Suriyada insanlar başqa yerə hicrət edirlər.  Misirdə hadisələr olur, xalq başqa yerə hicrət edir.  “Sonra ondan daha şiddətli bir fitnə olar,” Terror, anarxiya. “Bitdi deyilərkən, sonra daha da davam edər.”  Fitnələrin bitdiyini zənn etdiklərində  bir daha başlayar. “Fitnənin girmədiyi heç bir ev və toxunmadığı heç bir müsəlman qalmaz.” Yəni ümumi mənada, hər yerə yayılar.  “Bu hal, soyumdan bir Rəcul (Mehdi)” bir elçi, təbliğçi, bir mücahid, bir Mehdi “çıxana qədər davam edər.”

 1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3

“Dəvəçulu fitnəsi.” Bilirsiniz ki, Misirdə xalqa  dəvələrnən  hücum etdilər. Çox böyük fitnə çıxdı. O hücumdan sonra yüzlərlə insan öldü. Sonra xalqı öldürdükləri üçün, bu dəvələrlə hücum edənlər haqqında məhkəməyə şikayət edildi. Məhkəmədə bu kəslər bəraət qazandı. Misirdə bu dəvə hadisəsi hələ də davam edir. Xalqa dəvələrlə hücum edirlər. Rəsulullah (s.ə.v)-in axır zamanda bildirdiyi hadisələrdən biri də: “Xurafatçı komandası”. Bu komanda var gücüylə gizləməyə çalışır. Biz də var gücümüzlə izah etməyə çalışırıq. Təbii ki, bilməyən qardaşlarımızı tənzih edirik.

sqr05eft0