Hz. Mehdi (ə.s) yaşıl gözlü və saqqalı yanlarda az olan bir adam olacaq

O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) YAŞIL GÖZLÜ, AYPARA (QÖVSLÜ) QAŞLI, AZACIQ DİK BURUNLU, SIX SAQQALLI BİR GƏNCDİR.  (Mehdi ilə əlaqədar gələn xəbərlər, (Nurul Ebsar) Ehlı Beyt  On iki İmam, Qütblər və Məzhəb İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250),Tercüme: Saim Güngör, (Pambıq Nəşriyyat Aprel 2004 Dəri: 628 77 93).            

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislər, Hz. Mehdi (ə.s)-ın xarici görünüşü ilə əlaqədar olaraq çox əhəmiyyətli məlumatlar verir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq bildirilən hədisi şəriflərə görə, Hz. Mehdi (ə.s)-ın gözləri yaşıl olacaq.

1.   O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) YAŞIL GÖZLÜ…BİR GƏNCDİR

 

2.  O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) … AYPARA (QÖVSLÜ) QAŞLI, … BİR GƏNCDİR. 

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ı insanlara tanıdacaq olan xüsusiyyətlərindən biri, qaşlarının qövslü olmasıdır:

“(HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QAŞI QÖVSLÜDÜR.” (Məhəmməd B. Rəsul al-Hüseyni Əl Berzenci, “Qiyamət Əlamətləri” Pambıq Nəşrləri, Trc. Naim Ərdoğan, səh. 163)           

 

3.O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) … AZACIQ DİK BURUNLU. ..BİR GƏNCDİR.         

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərə görə, hz. Mehdi (ə.s)-ın burnu kiçik və düz olacaq, burnunun orta hissəsində bir az diklik olacaq:

“(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) saçı sıxdır, alnı genişdir. Burnu kiçikdir və tam körpü  hissəsində bir az çıxıntısı vardır...” (Bihar-ül Envar, 13-cü cild.)  

 

4.O (HZ. MEHDİ (Ə.S))… SIX SAQQALLI, …BİR GƏNCDİR.  

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqalı, çox diqqət çəkici gözəllikdə və gur olacaq:

“(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) saqqalı sıxdır.”  (Məhəmməd B. Rəsul əlHüseyni Əl Berzenci, “Qiyamət ƏlamətləriPambıq Nəşrləri, Trc: Naim Ərdoğan, səh. 163)

 “(Hz. Mehdi (ə.s)-ın) saqqalı bol və sıx olacaq.”  hməd İbni Həcəri Mekki (Heytemi), Gözlənilən Mehdinin Əlamətləri, əlKavlul Müxtəsər Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, səh 23)    

           

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar verdiyi bir başqa ayrıntı da, Mehdi (ə.s.)-ın saqqalının incə quruluşlu olduğu, şəkil olaraq da  yanlardan az, yəni yanağı boyunca incə olaraq enən, aşağı qismi isə uzun olacaq bir şəklə sahib olmasıdır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar bir başqa hədisində də, Mehdi (ə.s)-ın saqqalının şəkli izah edilir. Bundan başqa saqqalıyla əlaqədar başqa bəzi ayrıntılar da bildirilir.

(HZ MEHDİ (Ə.S)) ORTA BOYLU, ƏSMƏR, MƏCZUM (CƏZM EDİLMİŞ YƏNİ, YANLARINA NİSBƏTƏN DAHA UZUN AMMA DÜZƏLDİLMİŞ SAQQAL ŞƏKLİNƏ SAHİB), KƏVSƏC (SAQQALI YANLARDA AZDIR) VƏ ONA ŞUAYB İBN SALEH DEYİLƏR. … (Fetevas(n)ı Hadisiyye, ibni Həcəri Heytemi- 41)          

 

YUXARIDAKI HƏDİSDƏ KEÇƏN “MƏCZUM” YƏNİ “CƏZM EDİLMİŞ, YƏNİ YANLARINA NİSBƏTƏN DAHA UZUN AMMA DÜZƏLDİLMİŞ SAQQAL ŞƏKLİNƏ SAHİB”  ifadəsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqal şəkli, bundan başqa kəvsəc ifadəsiylə də saqqalının həm yanlardan incə olaraq enən, həm də incə tüklü bir quruluşa sahib olduğu aydın olur. Eyni zamanda hədisdəki kəvsəc ifadəsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın saqqalının sərt saqqal şəklində deyil, eynilə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-də  olduğu kimi incə tüklü saqqal şəklində olduğu da aydın olur.

e6un7