QURANDA İSA MƏSİHİN DUASINA DİQQƏT ÇƏKİLİR. İSA MƏSİH NƏ VAXT DUA ETSƏ DƏRHAL ALLAH QƏBUL EDİR. İSA MƏSİHİN ELƏ BİR MÖCÜZƏSİ VARDIR. Onun üçün tələbələri bildiyi üçün deyirlər ki, “Allah bizə göydən bir süfrə endirsin, sənə daha çox inanaq” –deyirlər. NƏ VAXT DUA ETSƏ DUASI MÜTLƏQ OLUR, DƏRHAL OLUR İSA MƏSİHİN. İMANI ÇOX GÜCLÜ BİR PEYĞƏMBƏR OLDUĞU ÜÇÜN, ÇOX MÜBARƏK BİR İNSAN OLDUĞU ÜÇÜN ALLAH ONA BELƏ BİR İMTİYAZ, BİR GÖZƏLLİK MEYDANA GƏTİRMİŞ. ONU ELƏ BİR GÖZƏLLİKLƏ YARATMIŞ. İSA MƏSİHİN HƏR DUASI QƏBUL OLAR.

PKK DEMOKRATİK MUXTARİYYƏT, YƏNİ DEMOKRATİK MÜSTƏQİLLİK “BƏZƏKLİ DEMOKRATİK”, “YARAŞIQLI, DÜNYALAR GÖZƏLİ, MÜSTƏQİL KÜRDÜSTAN” FİKİRİNDƏDİR. ÖZ DÜŞÜNCƏLƏRİNƏ GÖRƏ BELƏ BƏZƏYİRLƏR. KOMMUNİZMDƏ DEMOKRATLIQ DEYƏ BİR MÖVZU OLMAZ. KOMMUNİST DİKTATORLUQ VARDIR.

 

Təkcə TÜRKİYƏDƏ PKK-NIN DƏSTƏKÇİSİ ÇOXLU İNSAN VAR, ELƏ ZƏNN EDİLDİYİ KİMİ DEYİL. YƏNİ KOMMUNİST QRUPLARIN BÖYÜK BİR HİSSƏSİ PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. YƏNİ SOLÇU BİLİNƏN BİR ÇOX İNSAN DA PKK-NI DƏSTƏKLƏYİR. Amma soruşsan qarşı imiş kimi danışırlar, belə axsayan, “İstəmirəm, amma yan cibimə qoy” üslubunda danışırlar. Diqqət yetirsəniz üslublarından anlayarsınız. Danışdırdığınızda PKK-ya qarşı olmadıqlarını hiss edərsiniz. Xalqın reaksiyasından çəkindikləri üçün ortaq bir üslubdan istifadə edirlər. Yoxsa PKK ilə qucaq-qucağadırlar, elə bir mövzu yoxdur. BİR DƏ KOMMUNİSTLƏRİN BİR XÜSUSİYYƏTİ VARDIR, HANSI KOMMUNİST QRUP GÜCLÜDÜRSƏ ONUN ƏTRAFINDA TOPLANARLAR. İNDİ PKK-NI GÜCLÜ GÖRDÜKLƏRİ ÜÇÜN DİGƏR KİÇİK QRUPLAR ONUN ƏTRAFINDA TOPLANMAĞA BAŞLADILAR. PKK ŞİDDƏTİ ARTIRDIQCA ONLAR ONLARA DAHA ÇOX HÖRMƏT EDİRLƏR. YƏNİ MEYDAN OXUDUQCA, BOMBALAMA ETDİKCƏ. Çünki o birilərinin bombalama hadisəsi, cinayət hadisəsi daha azdır. Bunların cinayəti daha çox olduğu üçün, məsələn mafiyada da elədir; adam nə qədər çox adam öldürsə, onu daha çox bəyənərlər, daha təqdir edərlər. Yaralaması nə qədər çoxdursa, onu o qədər təqdir edərlər. İndi PKK DA BİR MAFİYA QURULUŞU OLDUĞU ÜÇÜN, KİÇİK MAFİYA QRUPLARI, KOMMUNİST MAFİYA QRUPLARI ORAYA TƏRƏF YERLƏRİNİ DƏYİŞDİRMƏYƏ BAŞLADILAR.

ONLARA GÖRƏ KARL MARKS GƏLƏCƏKDƏN XƏBƏR VERİR. SÖZDƏ QEYBDƏN XƏBƏR VERİR, “CƏMİYYƏT KOMMUNİST CƏMİYYƏTƏ DOĞRU GEDƏCƏK”, “TARİX BOYUNCA BUNU KİMSƏ DAYANDIRA BİLMƏZ” -DEYİR. ADAMLAR HİPNOZ OLUR. Yəni biz necə “Mehdi (ə.s) çıxacaq” -deyirik, əlamətlər çıxdıqda insanlarda həyəcan meydana gətirirsə kommunistlərdə də o həyəcan meydana gətirir. O da çünki KOMMUNİZM DƏCCALİYƏT DİNİ OLDUĞU ÜÇÜN, ONUN DA MİSTİK İSTİQAMƏTLƏRİ VARDIR. DİNİN DƏRİN İSTİQAMƏTLƏRİ HƏR YERDƏ VARDIR, AMMA KOMMUNİZMDƏ DƏ VARDIR. “Məsələn qaçınılmaz bir faktdır” -deyir, “Qaçınılmaz olaraq bura gedər. Qaçınılmaz olaraq xalq müharibəsi olacaq” –deyir. Məsələn, “Qaçınılmaz olaraq inqilab olacaq”. Məsələn, “İnqilab qaçınılmazdır” -deyir. Adam deyir ki, “Madam qaçınılmazdır, biz də qaçınılmaz olana tabe olaq heç olmasa”. İnandırır adamları məsələn, “CƏNUB-ŞƏRQDİ ANADOLUDA QAÇINILMAZ OLARAQ BİR İNQİLAB OLACAQ” -DEYİR, “QAÇINILMAZ OLARAQ BİR XALQ QİYAMI OLACAQ”. ADAMLAR ONU DEYƏ DEYƏ, ŞÜURALTINDA İRADƏSİ ZƏİFLƏYİR. DEYİRLƏR Kİ, “İNDİ BAX, QİYAM BAŞLADI. HAYDI, NƏZƏRDƏ TUTULAN BU İDİ, İÇİNƏ BİZ DƏ GİRƏK HEÇ OLMASA” -DEYİR. ONDAN SONRA O DEDİKLƏRİ PİSLİYİ DAHA RAHAT İŞLƏMİŞ OLURLAR. Onun üçün bu tələyə düşməmək üçün birincisi kommunizmin belini qıracaq olan, dialektika fəlsəfənin ən həyati kilid dəlili olan, ürəyi olan darvinizmin yıxılmasıdır.

İSLAM BİRLİYİNİ MEYDANA GƏTİRİB, HƏTTA SIRF MÜSƏLMANLARIN BİRLƏŞMƏSİ DƏ KİFAYƏT ETMƏZ, YENƏ MÜSƏLMANLAR MƏĞLUB EDƏ BİLMƏZLƏR. XRİSTİANLARLA İTTİFAQ EDİLMƏSİ LAZIMDIR. SIRF MÜSƏLMANLARIN DA GÜCÜ ÇATMAZ KOMMUNİZMƏ, ÇOX AZĞIN BİR SİSTEMDİR. ANCAQ XRİSTİANLARLA İTTİFAQ EDƏRƏK, İSA MƏSİHİN DUASI, MEHDİ (Ə.S)-IN SƏYLƏRİYLƏ NƏTİCƏ ALINACAQ İNŞAALLAH.

Yaxın şərqə, dünyaya diqqətlicə baxanlar kommunist aləmiylə, inananlar aləminin bir mübarizəsini görərlər. İranın kommunistlərin tərəfində olduğunu kimsə bilmirdi, bax insanlar yeni öyrəndi. MƏSƏLƏN, İRANI İSLAM RESPUBLİKASI DEYƏ BİLİRİK, ƏSL KOMMUNİST ÖLKƏDİR. İRANDA, MƏSCİDLƏR BOMBOŞ, İSTƏSƏNİZ GEDİN BAXIN, BOMBOŞDUR MƏSCİDLƏR. MƏSCİDLƏRDƏ HEÇKİM YOXDUR. Danışdığında dövlət başçısı filan xütbə verir, universitetlərdə verirlər, universitet şagirdləri onsuz da çölə çıxa bilmirlər. Hər kəs şak şak şak alqışlayır, arada edirlər. ŞAGİRDLƏRİN ÇOX BÖYÜK BİR HİSSƏSİ MARKSİST, DARVİNİSTDİR. YƏNİ DARVİNİST OLMAYAN ŞAGİRD DEMƏK OLAR Kİ, TAPA BİLMƏZSİN. ÇÖLDƏ NAMAZ QILAN İNSAN GÖRƏ BİLMƏZSİNİZ. “Suriyanı niyə dəstəkləyir?” Kommunist olduğu üçün dəstəkləyir. PKK-nı da dəstəkləyir. Məsələn, İran PKK-ya qarşı bilinir. Elə deyil! Eyni, eyni düşüncədədirlər.

Kəhf surəsi, 79-cu ayə

Gəmiyə gəlincə, o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi”. 79, bax, ayə gəmi İlə başlayır. 79 və gəmi. İlk onunla başlayır. İkinci söz “dəniz”. 1979-cu ildəki o gəmi partlamasına işarədir. Məsələn, 1979-cu ildə yoxsulluq çox yayılmışdı. Mənim onu korlamağımın səbəbi,” yəni gizləmək üçün Xızır üsulları. Qüsurlu göstərmək, səhv olduğunu göstərmək, əskik göstərmək bir Xızır üsuludur. onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökmdarın olması idi”. Kommunist dövlətlər nə edir? Dövlət hər şeyi ələ keçirir. “Ələ keçirən” demək, yəni qəsb etmək. … hökmdarın olması idi”.  Yəni diktatorluq. Bu da kommunizmin o istiqamətinə diqqət çəkir. Dövlətçi istiqamətinə. Dövlətin malı ələ keçirmə istiqamətinə diqqət çəkir. 79-cu il kommunizmin hakim olduğu dövrdür.  Ən azğın olduğu dövrdür. Gündə haradasa 20 adam öldürülürdü.

Kəhf surəsi, 81-ci ayə

“Biz istədik ki, onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin”. Burada da Mehdiyətə işarə etmişdir.

Kəhf surəsi, 82-ci ayə

Divara gəldikdə isə, o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi”.  İsraildəki o Süleyman məscidinin divarına işarə edir inşaAllah. Bu gün ağlama divarı olaraq istifadə edilir bilirsiniz. Şəhərdə inşaAllah Qüdsə baxır. İki yetim uşaq Mehdi (ə.s) və İsa (ə.s)-a işarə edir. Çünki ikisi də yetimdirlər. İkisinin də atası yoxdur. Biri vəfat etdiyi üçün yoxdur, digəri də Allah atasız yaratdığı üçün hz. İsa (ə.s). Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı”. Bəlkə də hz. Süleyman (ə.s)-ın sandığının yerinə diqqət çəkilir. Bəlkə də o divarın altında bir yerdə o sandıq dayanır. Kimlərə aid? Hz. Süleyman (ə.s)-ın sandığı Hz. İsa (ə.s) və Mehdi (ə.s)-a aiddir. Onların zamanında çıxacaq. “bir xəzinə”, mühüm bir xəzinə hz. Süleyman (ə.s)-ın sandığı inşaAllah, ona işarə var. Onların atası əməlisaleh adam olmuşdur”. Hz. İbrahim (ə.s)-ın saleh olduğu ayədə keçir. Rəbbin onların həddi-buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi”. Demək ki, vaxtı gəldikdə o xəzinə, hz. Süleyman (ə.s)-ın sandığı çıxacaq. Allahın rəhmətiylə olur deyir Allah. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumu budur!” –deyir.