İGİDLƏRİMİZİN NUR CƏNAZƏLƏRİ GƏLDİKDƏ TƏKBİRLƏRLƏ QARŞILANSIN. TƏKBİRLƏRLƏ, SALAVATLARLA YER-GÖY İNLƏSİN. O ŞƏKİLDƏ QALDIRAQ. ƏSGƏRİ ÖZ HƏRBİ GEYİMİYLƏ QANLAR İÇƏRİSİNDƏ QALDIRACAĞIQ. İgidlərimizin, qoç igidlərimizin şahidliklərindən sevinc duyacağıq.