959 İL SONRA ORTODOKSLARLA KATOLİKLƏRİN BİRLƏŞMƏSİ İSA MƏSİHİN GƏLDİYİNİN BİR İŞARƏSİDİR

 

959 İL SONRA ORTODOKSLARLA KATOLİKLƏR BİRLƏŞDİLƏR. BU İSA MƏSİHİN GƏLDİYİNİN BİR İŞARƏSİDİR. İLK DƏFƏDİR Kİ 959 İL SONRA OLUR. ÇOX QƏRİBƏ BİR HADİSƏDİR. İLK DƏFƏ PAPA ISTAVROZ ÇIXARMADI. Hədisdə İsa Məsih üçün nə deyilir? “Xaçı qıracaq”. XAÇI QIRDIĞI ÜÇÜN, PAPA DA BU ŞƏKİLDƏ DANIŞIR. İSA MƏSİHDƏN İŞARƏLƏR SIX ŞƏKİLDƏ GƏLMƏYƏ BAŞLADI. ƏLAMƏTLƏRİ SIXLAŞMAĞA BAŞLADI. SƏDASI EŞİDİLMƏYƏ BAŞLANDI. QOXUSU, İŞIĞI HİSS EDİLMƏYƏ BAŞLANDI. BU HEÇ EŞİDİLMƏMİŞDİR. PAPA XALQA BU ŞƏKİLDƏ DANIŞACAQ? İLK DƏFƏDİR OLUR. Hamısında xeyr var. 959, O DA QEYRİ ADİ BİRSEYDİR. 9-5-9. 9-lar İKİDƏNƏ DOQQUZ TƏKRAR EDİLİR. DEMƏK Kİ 9-larda BİR ŞEY VAR. Hz. Əli (r.ə) də əliylə 9 işarəsini edir. Quranda 9-a diqqət çəkilir. Mehdi (ə.s)-ın 9 dənə köməkçisi vardır. 959 ÇOX MƏNALIDIR. 959 İL.