SEVƏN ÜRƏK SAĞLAM OLAN ÜRƏKDİR, NİFRƏT EDƏN ÜRƏK XƏSTƏ OLAN ÜRƏKDİR. YƏNİ NİFRET BÜTÜN BƏDƏNİ ÖLDÜRƏR, BÜTÜN BƏDƏNDƏ XƏRÇƏNG XƏSTİLYİNƏ SƏBƏB OLAR. DÜNYANI DA XƏRÇƏN XƏSTƏLİYİNƏ SALAR. ƏVVƏLCƏ BƏDƏNLƏR XƏRÇƏN XƏSTƏLİYİNƏ DÜŞDÜ, SONRA DÜNYA BU XƏSTƏLİYƏ DÜŞDÜ. İQTİSADİ BÖHRANLA, ONUNLA-BUNUNLA DÜNYANIN RƏNGİ, SEVİNCİ GETDİ.

Dünyanın heç bir yerində insanlar əylənə bilmirlər. Sevinc, hüzur, güvən bütün dünyadan qalxdı. İqtisadi böhran hər yeri bürümüş vəziyyətdədir. Müdhiş bir narahatlıq, sevgisizlik dünyanı bürüdü. Yer üzü mütləq ki Mehdi (ə.s), İsa Məsih deyir, inşaAllah. İnsanlar bunu istəsə də, istəməsə də qəbul edəcəklər, inşaAllah.