BƏLA NƏ QƏDƏR ÇOX OLARSA, MÜDAXİL NƏ QƏDƏR ÇOX OLARSA SAVAB DA O QƏDƏR ÇOX OLAR

 

Alma ağacında on dənə alma olsa insan zövq almaz. Albalı ağacında az albalı olsa zövq almaz. Albalı bol olmalıdır, bolluqdan budaqları yerə sallanmalıdır. Allah elə yaradır. Bəla nə qədər çox olsa, müdaxilə nə qədər çox olsa savab da o qədər çox olar, vəlayət də o qədər çoxalar. Cənnət də o qədər genişlənər.