HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS İZAHI

“Hz. Mehdi (ə.s) Allahın əzəməti qarşısında huşu edəndir. Qanadlarını açıb, başını aşağı əyərək səmanın zirvəsindən yerə doğru enən bir qartal kimidir. Hz. Mehdi (ə.s), Allahın Cəlalı qarşısında belə təvəzükarlıqla huşu edəndir. Allah və ucalığı onun bədənində təcəlli etmişdir və Allahın varlığında yox olmuşdur. (əl-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 280 və 300)

Biz maddə ilə əlaqədar çox şey izah etdik. İnsanların əslində ruh kimi olduqlarını dedik. Deməli, Mehdi (ə.s), Allahın varlığında ərimiş biridir. Bir hal vardır ki, insan nuraniyyət qazanar. Bir mənada maddə olmaqdan çıxar. Maddə kimi görünər, amma maddə olmaqdan çıxar. Ona da işarə edir, inşaAllah.