HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN MUMİNUN SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHI

 

Muminun surəsi, 101-ci ayə

“Sur üfürüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”.

“Sur üfürüləcəyi gün” -yəni qiyamət başladığı vaxt. “Onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar”. “Hansı irqdən, hansı soydan olduğunu araşdırmazlar” -deyir Allah. Artıq qiyamətlə bitir. Əlbəttə bu, irqçiliyə qarşı bir cavabdır.