QİYAMƏTİN MƏQSƏDİ, MAL SEVGİSİ, DÜNYA SEVGİSİ OLAN TİPLƏRƏ BÖYÜK BİR ÜMİDSİZLİK VERMƏKDİR. Böyük bir həsrət iztirabı verməkdir və o əzabın ürəyinə yerləşməsini təmin etməkdir. Necə ki, belə də olur. Qiyamət ani gəlir əlbəttə. Amma qiyamət hiss edilər.

 

HƏR YERDƏ MÖMİNLƏR, MÜSƏLMANLAR VARKƏN QİYAMƏT QOPMAZ.

Ayə var, təbliğ edilərkən bəla gəlməz. Allah xatırlanmadıqda, müsəlmanlıq yaşanmadıqda qiyamət qopar. “Birdən qopacaq” demək, bunun mənasını itirməz. Adamlar onsuz da ümid etmirlər.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN TAHA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

 

Taha surəsi, 15-ci ayə

“Həmin Saat yaxınlaşaraq gəlməkdədir! Hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, Mən onu az qala Özümdən belə gizlədirəm”.

Allah deyir ki, “Həmin Saat yaxınlaşaraq gəlməkdədir!” Niyə belə deyir Allah? Çünki adam dünyaya bağlı olur. Necə? Məsələn, deyir ki, “bizim ailə qəbiristanlığımız var. Amma dünya durur” deyir. Amma Allah: “Ailə qəbiristanlığın da dağılacaq, fabriklərin də dağılacaq, sən də dağılacaqsan, heç bir şeyin qalmayacaq” -deyir. O vaxt gücü qırılır. Diqqət edin, “…yaxınlaşaraq gəlməkdədir”. Yəni insanlıq burada sona çatır, qiyamət yaxınlaşır. Sürətlə bir avtomobilin gəldiyi kimi. Gəlib vurduqda qiyamət qopar.

 

 

Taha surəsi, 25-26-27-ci ayələr

 

Musa dedi: “Ey Rəbbim! Köksümü açıb genişlət! İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç”.

Peyğəmbərlərin necə imtahan olduğuna aid ayələrdir. Bax, “Köksümü açıb genişlət!” Peyğəmbərlərə heç çətin olmadığını zənn edir insanlar. Baxın, danışa bilməyəcək qədər çətin vəziyyətdə olur. “Köksümü açıb genişlət” –deyir. Yəni “sıxılıram”deyir. İmtahandır. “İşimi yüngülləşdir! Dilimdəki düyünü aç!” İnsanın dilinin tutulması çox çətin bir şeydir.