4553- İbni Kurra Rəsulullah (s.ə.v.)-in belə buyurduğunu dedi: “Yer üzü zülm və zorakılıqla dolacaq. Zülm və zorakılıq yer üzünü bürüdükdə Allahu Təala ÜMMƏTİMİN ARASINDAN ADI MƏNİM ADIM KİMİ VƏ YA BİR PEYĞƏMBƏRİN ADI KİMİ OLAN  BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) GÖNDƏRƏR. O, yer üzünü ədalətlə doldurar. O zaman göy bir damla yağışını belə yer üçün əsirgəməz, heç bir bitkini yaşıllaşmaqdan uzaq tutmaz. O adam ümmətinin arasında yeddi və ya səkkiz il, ən çox doqquz il qalar” (Həris) (İbn Həcər Askalani, Metalibi Əliyə)

R0050