MÜSƏLMANIN İMANI VƏ SEVGİSİ ALLAHDAN BƏSLƏNİR

 

İman ağlı gətirir, ağıl mərhəməti, şəfqəti gətirir, ağıl təmizliyi gətirir, vəfa gətirir, incə düşüncə gətirir, ehtirası gətirir, sevgidən bezməməyi və sevgidə getdikcə inkişafı, ruh yüksəkliyini gətirir, mərhəmətin təfərrüatlarını gətirir, sevginin incə təfərrüatlarını gətirir, sədaqətin incə təfərrüatlarını gətirir, bağışlayıcı olmanın gözəlliyini gətirir. Hamısı bir araya gəldikdə ehtiras və sevgi yaranır. Bitəcək kimidirmi? Allahdan bəslənir. Sonsuzluğa açıqdır, bitmir.