SƏHABƏLƏR ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLARDIR

 

İmtahan nə qədər çətin olarsa insan da o qədər keyfiyyətli yetişər. İmtahan nə qədər asan olarsa da, o qədər keyfiyyətsiz yetişmiş olar. Yəni imtahanın çətinliyi çox-çox məqbuldur. Məsələn, səhabə çox çətin imtahandan keçdi. Onlar dünya şirini oldular. Yəni, SƏHABƏLƏR ÇÖRƏK KİMİ, HƏRKƏS CANI KİMİ SEVİR. ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLAR, AMMA ÇOX-ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLARDIR. AXİRƏTDƏ DƏ, CƏNNƏTDƏ DƏ ÇOX MÜKƏMMƏL İNSANLAR. Amma o qədər çətin imtahan olublar ki, bax deyir ki, Allah, “İki tərəfdən sarılmışdınız.” İndiki kimi deyil baxın, diqqət edin, hüquq qanun yox, heç bir şey yox. Yuxarı tərəfdən və aşağı tərəfdən iki tərəfdən gözü dönmüş psixopatlar, əllərində qılınc, toppuz, dəhrə hər şey vardır. Bir yuxarıdan müsəlmanları şəhid etməyə davam edirlər, bir də aşağı hissədən davam edirlər. Müsəlmanlar ortada qalmış. “Ürəklər ağıza gəlmişdi” deyir ki, “xəncərə dayanmışdı” deyir. “Allah və Rəsulu haqqında müxtəlif zənlər edirdiniz” deyir. Bax, bir qisim insanlar, imtahanın çətinliyini görürsünüzmü? Məsələn, imanı güclü olanlara bir şey olmur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə bir şey olmur, amma imanı zəif olanlarda şübhə meydana gəlir. Bax, imanı yox deyil, var. Var imanı, çünki Allah üçün mübarizə aparacaq, müharibəyə gedəcək qədər imanlı, amma o dərəcə sıxıldıqda bu dəfə əsla, “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) doğrumu? Ya Peyğəmbərimiz (s.ə.v) indi öldürülərsə, boş yerəmi buraya gəldik? Ya Allah, yoxsa”? deyə, haşa şübhəyə başlayır. Bu imtahan bitdikdən sonra Allah darmadağın edir, düşməni. Çox asan Allah üçün. Xeyr, orada yenə də məğlub ola bilərlər. O da taledə olur. Şəhid olarsan, nə gözəl, nur kimi dərhal Allahın hüzuruna gedərsən.

 

ƏN ÇOX SAVAB İMANINI ARTIRMAQDAN GƏLƏR

 

Ən çox savab imanını artırmaqdan gələr. Yəni əgər sən savabının artmasını istəyirsənsə, səmimiyyətini artırarsan, çox savab alarsan, ucu-bucağı yoxdur bunun. SƏMİMİYYƏTƏ BAĞLI OLARAQ İMANINI ÇOX ARTIRSAN, ONDAN ÇOX SAVAB ALARSAN. Ən çox savab buradadır. Yoxsa Allah deyir; “Etdikləri boşa getmişdir”. Adam çalışar, səy göstərər, amma imanı zəifdir, səmimiyyəti zəifdir, çox çalışmışdır, amma nəticə ala bilməz.