NƏ ƏNƏNƏPƏRƏST SAĞ, NƏ KOMMUNİST SOL İNSANLARA XOŞBƏXTLİK VERƏCƏK KİMİ DEYİL

Mehdiyyətin incəsənət anlayışı çox zəngin, güclü, canlı və moderndir. Sənaye anlayışı da elə, tibb anlayışı da elə, memarlıq anlayışı da elə. Mehdiyyətdə ucsuz-bucaqsız calal var. Amma nə ənənəpərəst sağ, nə kommunist sol insanlara xoşbəxtlik verəcək kimi deyil. Hər iki tərəf də əsəbidir, diqqət etsəniz. Hər iki tərəf də bədbəxtdir. Hər iki tərəfin də çox insanı çirkindir, sevgisizlikdən çirkinləşmişdir. Həmişə nifrət ifadəsi var. Çox çirkin sevgisizlik ruhunda rəqabət var sanki. Mehdiyyət hər iki tərəfi də əhatə edən ruh içindədir. Və onları təxəyyül etmədikləri bir həyata, təxəyyül etmədikləri mükəmməlliyə, təxəyyül etmədikləri zövq və sevincə aparacaq bir sistemdir. Yəni NUHUN GƏMİSİ KİMİDİR MEHDİYYƏT. O GƏMİYLƏ SƏYAHƏT EDƏNLƏR TAM MƏNADA QURTULUŞA ÇATARLAR. Mehdiyyətin gəmisinə daxil olmayanlar əzab və iztirab içində qalarlar, görürsünüz, dəhşətli iztirab içindədirlər.

 

İBLİSİN LOVĞA OLACAĞI, HƏDİSLƏRDƏ BİLDİRİLİR

Sadəcə kommunizm deyil, vəhşi kapitalizm də lovğalıq içində, faşizm də lovğalıq içində, dəccal azğınlıq içində. Dəccalın dəstəsi və özü. KOMMUNİZM, FAŞİZM, VƏHŞİ KAPİTALİZM, SATANİZM, BATİL OLAN HƏR CÜR FİKİR DƏCCALIN ÖVLADLARIDIR. O DA ONLARIN ATASIDIR, DƏCCAL DA. BU SƏBƏBDƏN LOVĞA OLAN İBLİSDİR. İblisin lovğa olacağı hədislərdə var.