HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN DƏBBƏTÜL-ƏRZ İLƏ ƏLAQƏDAR İZAHLARI

 

Dəbbətül-ərz kompüterdir. Çünki hədisdə dəbbətül ərz üçün nə deyir? “Dünyanın hər tərəfinə səsini eşitdirər” –deyir. “Yerin və göyün hər yerinə eşitdirər, bir addımda 7 min km qədər yol gedər” deyir, yəni 7 min fərsah kimi bir şeydir. Bu nədir? Havada və quruda hər kəsə səsini eşitdirir və Allahdan bəhs edir. “İnsan görünüşündədir, saqqallıdır” deyir. Mehdi (ə.s) televiziyalardan, radiolardan danışacaq, kompüterdən insanlar onu görəcək. Onun saqqalını da görəcəklər, bədənini də görəcəklər, üzünü də görəcəklər. İnsanlara xitab edəcək. Allah ayədə “tükəllimuhum” deyir, insanlara xitab edən “nas” deyir. “Nase tükəllimuhum” xatırladığım qədəriylə. Bu anda da televiziyalardan, radiolardan insanlara xitab olur, müsəlmanlara xitab edir, amma orada Mehdi (ə.s)-ın xitabına işarə edilir. Çünki “saqqallı bir insan” deyir və üzündən bəhs edir onsuz da, üzü. Deməli yalnız büst olaraq görünəcək və danışacaq. Boydan da demir yəni, üz deyir. “Dəbbətül-ərzin yerin altında da bağlantısı olar” –deyir. Yəni “Bir ağac budağı kimi, ağac kökü kimi bütün yer üzünü örtər” –deyir.

Həqiqətən internet şəbəkəsi torpaq altında, dənizin altından keçir. Onsuz da hədisdə də dənizin altında da olar deyir. “Dənizin altında da torunu hörər” –deyir. Bu nədir? “Və yerdən məmulat” –deyir. Baxırıq, kompüter nədən hazırlanıb; aliminium, mis, kobalt, sink istifadə edilmiş, silisium istifadə edilir, hamısı yerdən alınır və tək xüsusiyyəti insanlarla danışması, tərpənməsidir. Dəbbə “dəbib” vurnuxma, hərəkət etmə, dəbib gözlə görülə bilməyəcək qədər kiçik şeylərin hərəkətinə deyilir. Televiziyaya da yaxından baxdığınızda çox kiçik nöqtələrin hərəkətindən görünüşün meydana gəldiyini görərsiniz. Kiçik şeylərin hərəkəti. Bu istiqamətdən də uyğundur və “Hər cür rəng mövcuddur” –deyir. Televiziyaya baxdığımızda üzərində hər cür rəng mövcuddur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Mehdi (ə.s) dövründə çıxacağını söyləyir, eynisi və Mehdi (ə.s)-a köməkçi olacaq bir varlıq olduğu aydın olur.