HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN SƏBA SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

 

Səba surəsi, 18-ci ayə

Səba qəbiləsi ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında aydın görünən bir-birinə yaxın şəhərlər salmış, orada gediş-gəliş yaratmışdıq. “Oralarda gecələr və gündüzlər arxayın gəzib dolaşın!” – demişdik.”

Səba qəbiləsi ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında aydın görünən bir-birinə yaxın şəhərlər salmış …” Bir-birlərinə yaxın şəhərlər. Şəhəri kim yaradır? Allah yaradır. İnsanlar deyir: “İnsanlar nə gözəl şəhərlər salmışlar”. Allah: “Mən yaratdım” -deyir. Şəhər deyə bir şey varsa bunu Allah edir. Baxdıqda biz o şəhəri görmüş oluruq. “Oralarda gecələr və gündüzlər arxayın gəzib dolaşın!” – demişdik”. Allah: “Təhlükəsizliyi də mən yaratdım. Yolları da Mən saldım” -deyir. Bu şirkə qarşı olan bir ayədir. İnsanlar əgər dərin düşünməzsə, “Şəhəri mən saldım. Yolları mən saldım. Təhlükəsizliyi də mən yaratdım” -desə şirk olar. Həmişə Allahın yaratdığını bilməlidir.

 

Səba surəsi, 21-ci ayə

“Halbuki o, bu insanlar üzərində ixtiyar sahibi deyildi. Biz ancaq axirətə inananla ona şəkk gətirən kimsələri ayırd etmək üçün şeytana belə bir fürsət verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir”.

“Biz ancaq axirətə inananla ona şəkk gətirən kimsələri ayırd etmək üçün …” Yüksək vicdanlıları ayırd etmək üçün şeytana bu zəif fürsəti verdik. “Sənin Rəbbin hər şeyi mühafizə edəndir”. Allah: “Bütün möminlərin hamısını görürəm, qoruyuram. Hər kəsdən xəbərim var” -deyir.

Diqqət yetirsəniz bu ayələr şirkə qarşıdır. Şirk böyük bir bəladır. Quranda yüzlərlə ayə, hətta minlərlə ayə şirkə qarşı insanları xəbərdar edir. Allahın ən bəyənmədiyi şey şirkdir. “Allah etmədi, mən etdim. Allah etmədi, bu etdi” deyilməsi şirkdir. Allah: “Hamısını Mənim etdiyimi bilin, Mən də nemətimi artırım” -deyir. Amma “Mən etdim, desəniz o zaman sizi ortada buraxaram və cəzalandıraram” -deyir. Çünki yalan danışmış olur, nankorluq etmiş olur. Ona görə də Allah qəbul etmir.