HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN ZUXRUF SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Zuxruf surəsi, 51-ci ayə

Firon qövmünü çağırıb dedi: “Ey xalqım! Məgər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi? Məgər görmürsünüzmü?

“Firon qövmünü çağırıb dedi.” Bağıraraq danışır. “dedi ki: “Ey xalqım! Məgər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi?” Bax, vəhşi kapitalizmin azğın ruhunu göstərir. “Yenə də görməyəcəkmisiniz?” Fironda belə bir manyaklıq var. Məsələn, deyir ki, hz. Musa (ə.s) danışır: “Eşitdinizmi?” deyir, “Gördünüzmü?” deyir. Görür təbii ki, sözmü yəni. Fironun üslubu bu. “Yenə də görməyəcəkmisiniz?” 

 

Zuxruf surəsi, 52-ci ayə

“Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi?”

“Yoxsa mən, bundan daha xeyirli deyiləm mi ki o, aşağı (sinifdən) bir zavallıdır.” deyir, haşa, hz. Musa (ə.s) üçün. “az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdır.” Həyəcandan dili tutulur canım mənim, hz. Musa (ə.s)-ın. Belə çox həyəcanlı bir ruha sahibdir. Həm döyüntü olur qəlbində, həm də həyəcanın şiddətindən dili tutulur, danışa bilmir.

 

Zuxruf surəsi, 53-cü ayə

“Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib?”

“Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb.” Kapitalist düşüncə olduğu üçün, hər şeyi o cür dəyərləndirir. Qızıl, pul filan, o şəkildə. “və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib?” Mövhumatçılar deyir, “Mehdi (ə.s)-ın başı üstündə mələk duracaq, mən görəcəyəm. Yoxsa qəbul etməm.” deyir. Firon deyir bunu, müsəlman sözü deyil ki, bu.

 

Zuxruf surəsi, 54-cü ayə

Firon öz xalqını aldatdı, onlar da ona itaət etdilər. Həqiqətən, onlar fasiq adamlar idilər.

Firon öz xalqını aldatdı, Bax, qövmünü də aldadır. Edirlər bəzi tiplər; məhz ağ Türklər, zənci Türklər filan deyərək öz ağlına görə aldadır. “Onlar da ona itaət etdilər.” Çünki dərin dövlət, azğınlıq var. “Həqiqətən, onlar fasiq adamlar idilər.”

 

Zuxruf surəsi, 63-cü ayə

İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi: “Mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”

“İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi: “Mən sizə hikmət gətirmişəm.” İndi gəldiyində, hikmət nədir? Quranla gələcək. “və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri.” Məsələn, nə ixtilafa düşmüş? Ortodoksluq, katoliklik, məhz növbənöv. “və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!” “Allahdan çəkinin.” deyir, “Məndən.” demir. “Allahdan çəkinin və mənə itaət edin.”