HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HZ. MEHDİ (Ə.S) İLƏ BAĞLI HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

“Hz. Mehdi bir quşa işarə edər, quş əlinə düşər.” Necə? Məsələn, deyir ki: “Bu quş çox gözəl, bunu alaq.” Əlinə düşməsi nə demək? Birinin əlinə düşdü demək; onu evində mühafizə etmək, ona aid olması. Məsələn, quşu qəfəsə qoyursan, əlinə düşmüş olur. Məsələn, bir insana, “Onun əlinə düşdü.” Deyirsən, onun nəzarətinə girdi mənasındadır. Yoxsa havadan əlinə düşməsi mənasında deyil. Yəni, quşları sevəcək, qəfəslərdə, ətrafda quşlara baxacaq, onlara qarşı sevgi göstərəcək; o mənaya gəlir.

 

“Yerə quru bir budaq əkər, budağın yarpaqlarını yaşıllaşdırar.” Yəni ağac əkəcəyi, ağac sevgisi olacağı Mehdi (ə.s)-ın. Yaşıllandıracağı, yəni yaşıllıqdan, ağaclardan, meyvələrdən zövq alacağı, Allahın yaratdığı hər şeyden razı olacağı başa düşülür.