HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Hicr surəsi, 72-ci ayə

(Ey Muhəmməd!) Sənin canına and olsun ki, onlar sərxoşluqları içində veyl-veyl gəzirdilər. 

Təcavüzkar, mövhumatçı, ağılsız insanlar üçün Allahın bildirdiyi hökm. “Sərxoşluqları içində kor-sərsəmdirlər”. Görmür və beyni sərsəmləşmiş.

 

Şura surəsi, 27-ci ayə

Əgər Allah Öz qullarına bolluca ruzi versəydi, onlar yer üzündə həddi aşardılar. Lakin O, istədiyi şeyi qədərincə göndərir. Həqiqətən, O Öz qullarından Xəbərdardır, Görəndir.

Əgər Allah Öz qullarına bolluca ruzi versəydi, onlar yer üzündə həddi aşardılar. Onun üçün Allah həmişə bütün tarix boyunca həmişə iqtisadi krizis meydana gətirmişdir. Hər zaman iqtisadi krizis ya azalıb ya da çoxalmışdır. Həmişə insanlar dolana bilməmələrindən şikayət edərlər. Allah, onu xüsusi olaraq edirəm deyir, bu da möcüzədir. Zənginliyin axması lazımdır, amma olmur. Mehdi (ə.s) dövründə son dəfə olur, başqa yox.