HƏSƏD EDİLƏN İNSAN DAHA DA GÖZƏLLƏŞƏR, HƏSƏD EDƏN DƏ GETDİKCƏ DAHA DA ÇİRKİNLƏŞƏR

 

Bu Allahın qanunudur. Baxın, həsəd edənlərə, çox mənfur, çox çirkindirlər. Həsəd edilən insanlara baxın, çox gözəl, nurludurlar. Həsəd edildikcə gözəlliklərini Allah artırar. Sağlamlıqlarını artırar, ömürlərini uzadar. Onların ömründən alar, onlara verər. Onların nurundan alar, onlara verər. Allah onların həyat enerjisini alar, həsəd edilənə verər. Onlar əldən düşmüş və yorğun olarlar. Onlarda yaxşı olan nə varsa alar. Allah onlarda bir narahatlıq varsa, o narahatlığı alar, onlara verər. Bu Allahın qanunudur. Allahın belə bir cəzalandırma metodu var.