CƏHƏNNƏM ƏHLİ ÜÇÜN NARAHAT OLMAQ ÇOX YANLIŞ OLAR

 

Allah Qafur və Rahimdir. Allaha sonsuz güvən duyarıq və duyuruq. “Allah sizə zülm edib nə edəcək” deyir Allah. Bilmədiyimiz bir elmlə Allah insanları axirətdə yaşadır. Amma cəhənnəm əhli üçün narahat olmaq çox yanlış olar. Baxın, mən bir sirr verim; Allah Qafur və Rahimdir. Mərhəməti bizə öyrədən Allahdır. Biz mərhəməti bilməzdik, O bizə öyrətdi. Allah qəddarca, mərhəmətsizcə heç bir şey etməz. Çox mərhəmətlidir. Çox şəfqətlidir. Amma zalıma qarşılığını verər. Mömin onu görər və rahatlayar. Mömin zalımın cəzalandırıldığını görər və rahatlayar. ZALIMIN RUHU NECƏ ƏZAB ÇƏKİR; O, ALLAHLA ONUN ARASINDADIR. O qismə girməyəcəksiniz. Amma zalımı yaradan da Allahdır. Onu da biləcəksiniz. Zalım imtahan üçün lazımdır.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN NƏCM SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

Nəcm surəsi, 36-37-ci ayələr

“Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi?  Məgər vəfalı olan İbrahimin səhifələrində olanlar …”

“Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi?” Musa (ə.s)-ın səhifələrində Mehdi (ə.s) uzun-uzun izah edilir. Moşiyah olaraq uzun-uzun izah edilir. “Məgər vəfalı olan İbrahimin səhifələrində olanlar”. Çünki köhnə kitablarda da Mehdi (ə.s)-dan bəhs edilir, Moşiyahın çıxışından bəhs edilir.

 

Nəcm surəsi, 58-ci ayə

“Allahdan başqa heç kəs onun qarşısını ala bilməz.”

Kimi? Mehdi (ə.s)-ı. İsa Məsihi kim ortaya çıxaracaq? Allah. Mehdi (ə.s)-ı kim ortaya çıxaracaq? Allah. İslam birliyini ortaya çıxaran Allah. Qiyaməti ortaya çıxaran Allah. Nə qədər mənalıdır.

 

Nəcm surəsi, 59-60-cı ayələr

“Siz bu Sözə təəccüblənirsiniz, gülürsünüz, heç ağlamırsınız,”

“Siz bu Sözə təəccüblənirsiniz,” Mehdi (ə.s)-dan bəhs edirik, adam təəccüblənir. İsa Məsihdən bəhs edirik, “Aa” deyir, “Haradan çıxartdın?” Təəccüblənir. gülürsünüz, Mehdi (ə.s) dediyində adam dişini ağardır. İsa Məsih zühur edəcək deyirik, dişini ağardır. İslam birliyindən bəhs edirik, ona da dişini ağardır. heç ağlamırsınız,” “Halbuki ağlanılacaq halınız var” deyir Allah. “Güləcəyinə, halına ağla” deyir Allah.

 

Nəcm surəsi, 61-ci ayə

“və oynayıb əylənirsiniz?”

Məsələn, xurafatçılar şüursuzca baş qaldırır. Mehdi (ə.s) gəlməyəcək deyir, İsa Məsih gəlməyəcək deyir, amma şüurlu olaraq deyil, bir məlumata əsaslanmadan, şüursuzca. Qiyaməti şüursuzca rədd edir.